Kirjoitettu: 10.9.2021

Päivitimme Palvelumuotoilun Ideapakan tänä syksynä ja keräsimme sen kunniaksi yhteen aiemmin vinkkaamiamme palvelumuotoilun työkaluja.

Löydät lisää menetelmiä Palvelumuotoilun Ideapakasta. Palvelumuotoilun virtuaaliset työpohjat eli templaatit löydät täältä.

Palvelumuotoilu pähkinänkuoressa

Palvelumuotoilu tähtää palvelukokemuksen kehittämiseen. Se on palveluiden ideointia, suunnittelua ja kehittämistä käyttäjän näkökulmasta. Käyttäjälähtöinen kehittäminen parantaa tarjoamasi palvelun laatua, lisää ymmärrystäsi asiakaskunnastasi ja ohjaa tuotekehittelyäsi, tarjontaasi ja palveluasi käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Palvelumuotoilun Ideapakassa palvelumuotoilu hahmotetaan prosessina. Aluksi kartoitetaan ymmärrystä asiakas- ja toimintaympäristöstä. Sen jälkeen kuljetaan ennakoinnin ja ideoinnin kautta mallinnukseen ja testaukseen. Lopuksi palvelua konseptoidaan, eli otetaan ideoitu palvelu käyttöön ja visioidaan palvelun tulevaisuudesta. Palvelumuotoilu nähdään siten polkuna, jonka eri vaiheet ohjaavat tekemistäsi kohti asiakaslähtöistä liiketoimintaa.

Ideaperjantai ❤️ Palvelumuotoilu

Asiakas- ja toimintaympäristön kartoittamisen menetelmiä ovat mm. Fokusryhmähaastattelu, Persoonat ja Empatiakartta. Näiden menetelmien avulla lisäät empatiaa ja samalla hankit lisää tietoa asiakkaiden tilanteista, tarpeista, käyttäytymisestä, arvoista yms. Vaiheeseen kuluu aikaa, mutta hyvällä valmistautumisella ja tiedonkeruulla saat paljon tietoa tiivistetyssä muodossa jota voit hyödyntää suunnittelutyössäsi.

Ennakoinnin ja ideoinnin vaiheessa korostuvat luovuus ja yhteisöllisyys: edellisessä vaiheessa hankitun tiedon pohjalta voit ideoida tiimisi kanssa uusia ratkaisuja luovasti, avoimesti ja osallistavasti. Lopputuloksena on useita ratkaisuideoita, jotka pohjautuvat asiakasymmärrykseen ja ymmärrykseen toimintaympäristöstä. Vaiheen menetelmiä ovat mm. Salamademo ja Lootuskukka.

Prosessin kolmas vaihe keskittyy mallintamiseen ja arviointiin, jossa korostuu kehitettävän palvelun nopea mallinnus ja testaus. Tavoitteena on saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa selville ollaanko kehittämässä toimivaa ja haluttavaa palvelua, vai onko tarvetta jatkoideoinnille. Mallintamisen ja arvioinnin menetelmiä ovat esim. Konseptin validointi ja Asiakaspolku.

Palvelumuotoilun prosessi päättyy konseptointiin, jossa keskitytään palvelun lopulliseen konseptointiin ja käyttöönottoon sekä tulevaisuudenkuvan ja palvelun kehittämisen visiointiin. Vaiheen jälkeen käytössäsi on uusi tai juuri kehitetty palvelu sekä suunnitelmat sen jatkokehittämisestä. Vaiheen menetelmiä ovat mm. visuaaliset palvelusuunnitelmat, kuten Service Blueprint.