Fasilitointi on yhdessä tekemistä – se on osallistavia kokouksia, tuloksekkaita työpajoja, mielekästä yhteissuunnittelua, kehittämistä sekä ongelmanratkaisua. Fasilitointi auttaa ryhmää ajattelemaan yhdessä, kykyä toteuttaa ja työskennellä yhdessä sekä sitoutumista asetettuihin keinoihin ja päämääriin.

Ammattimaisen fasilitoinnin avulla parannat tiimisi toimintaa ja yhdessä tekemistä tuloksekkaasti ja tehokkaasti. Lue lisää Ideapakan blogista, mitä fasilitointi on .

Tyypillisiä fasilitointitilanteita

Työn arjessa tyypillisiä fasilitointitilanteita ovat erilaiset kokoukset, työpajat ja kehittämis- ja ideointitilanteet. Tunnistamalla organisaatiollesi tyypillisiä tilanteita, tunnistat samalla mahdollisuuksia, missä fasilitointi tuo lisäarvoa.

Kokous kestää tyypillisesti 60–90 min. Aiheena on sisältöjä, joiden käsittelyssävuorovaikutus tuo lisäarvoa, esimerkiksi ratkaistaan yhdessä ongelmia. Fasilitoitu palaveri tai kokous on etukäteen suunniteltu, selkeästi vedetty ja sen ansiosta tuloksellinen. Osallistujia on tyypillisesti esim. 2–16, toteutus voi olla lähipalaveri, hybridikokous tai etätoteutus.

Työpaja on pidempi kokonaisuus, esimerkiksi puolikas tai kokonainen päivä, joka pitää sisällään laajemman kehittämisen kokonaisuuden, kuten uuden palvelun ideointia. Hyvällä fasilitoinnilla saadaan aikaan vuorovaikutteinen työpaja selkeine työvaiheineen. Fasilitoija käyttää testattuja ja toimivia menetelmiä ja työkaluja. Toteutus vaihtelee hieman, riippuen siitä ollaanko kasvotusten vaietäyhteyden yli. Osallistujia voi olla neljästä ylöspäin – ylärajana ovat tekniset alustat tai järjestettävän tilan koko.

Kehittäminen  ja palveluiden muotoilu ovat pidempiä prosesseja, joissa tyypillinen toteutus voi olla vaikkapa 2–5 kerran työpajasarja, jossa yhden tapaamisen kesto on tyypillisesti kahdesta tunnista puoleen päivään kerrallaan. Aihe voi vaihdella suurestikin uuden tuotteen kehittämisestä markkinatilanteeseen sopeutumiseen tai strategian muotoilusta disruptiotilanteen käsittelemiseen. Työpajasarja rakennetaan ammattilaisen huolenpidolla ja osaamisella. Osallistujia on tyypillisesti 4–32, mutta isompiakin määriä on mahdollista fasilitoida, kun työskentelyä rytmitetään fiksusti ja osallistujia jaetaan erilaisiin työtiloihin.

Me tarjoamme

Valmennamme organisaatioosi fasilitoijia. Fasilitointi on työtapana osallistamista ja yhdessä asioiden ratkomista. Fasilitoija on henkilö, joka pitää huolen tekemisestä ja sen edellytyksistä. Fasilitointi taitona ja työtapana lisää organisaation mahdollisuuksia tehdä ja kehittää niin, että ei tingitä tuloksellisuudesta, vaan panostetaan mielekkyyteen. Organisaation kyvykkyys kasvaa sitä mukaa, mitä useampi henkilö osaa fasilitoinnin perusteet ja organisaatiossa on mahdollisuus kouluttautua pidemmälle.


Fasilitoinnissa suunnittelu on kriittinen työvaihe. Autamme valitsemaan sopivan teknisen työkalun tai alustan, valitsemaan erilaisia menetelmiä, luomaan aikatauluja sekä miettimään ryhmäprosessien kuljetuksia. Suunnittelujeesi on paikallaan siilloin, kun sinulla on asiantuntijoita, jotka hoitavat tilaisuuden fasilitoinnin, mutta haluat suunnitteluun ammattilaisen tuen. Hyvä fasilitointi rakentuu toimivaksi testatuista menetelmistä, osallistujalähtöisestä suunnittelusta sekä fiksusta toteutuksesta. Nämä kaikki rakentuvat hyvällä etukäteissuunnittelulla.


Vuokraa fasilitoija kokoukseen, työpajaan tai pidempään ryhmäprosessiin. Fasilitoijaa kannattaa käyttää, kun sinulla on ratkaistava ongelma, kehitystarve tai muuten hyödyt ulkopuolisesta ammattilaisesta. Sinulla on oikeat ihmiset, mutta tarvitset jonkun saamaan ryhmän vauhtiin, tutkimaan ja ratkomaan asioita. Ammattilainen valitsee toimivat työtavat, menetelmät ja alustat, sekä pitää kiinni aikatauluista ja auttaa ryhmää kohti tuloksia turvallisella ja hauskalla tavalla.


Fasilitointivalmennus edistyneemmille osaajille. Hyvin fasilitoitu tilaisuus on mieleenjäävä kokemus. Kun osaat fasilitoinnin perusteet ja sinulla on uskallusta kokeilla, voit rikastaa työkalupakkiasi uusilla ja monipuolisilla lähestymistavoilla ja menetelmillä. Opi hyödyntämään rohkeasti taidelähtöisiä tai kehollisia menetelmiä sekä käyttämään monipuolisemmin eri aisteja ja työkaluja, jolloin fasilitoimasi tilaisuudet ovat inspiroivia ja entistä dynaamisempia.


Yhteistyö siirtyy verkkoon yhä enenevässä määrin ja se vaatii teknistä osaamista. Koulutamme organisaatiosi jäseniä käyttämään etätyön ja kehittämisen ohjelmistoja sekä muita teknisiä ratkaisuja fiksusti ja tehokkaasti. Teknisen alustan temppukoulu antaa käyttäjäkokemuksen ja varmuutta käyttää ohjelmistoa tai alustaa organisaatiossasi kohtaamissa tilanteissa. Esimerkiksi Teams, Zoom, Miro, Mural, Mentimeter, Padlet ja Flinga ovat etätyön ohjelmia, joista saat enemmän irti, kun tiedät mitä kaikkea niillä voi, pystyy ja kannattaa tehdä.

LEGO Serious Play on kehittämisen työpaja ja  fasilitoinnin prosessi, jossa hyödynnetään Lego-palikoita oivalluksen välineenä. Menetelmän taustalla on vakavan leikin käsite, jossa työmaailmaan yhdistetään leikin eri aspekteja, kuten luovuutta ja kokeilua. Metodologialla saadaan kaikki osallistumaan ja yhteinen työskentely saa syvyyttä legoilla tekemisen ansiosta.

Työpajan tavoitteena on tehdä konkreettisia kokeiluja Legoista rakennettavilla malleilla, joiden avulla voidaan tarkastella, oppia ja ymmärtää syvemmin erilaisia ilmiöitä esimerkiksi ongelmanratkaisussa, ideoinnissa ja yleisesti kehittämistyössä. Lisää metodologiasta löytyy Ideapakan blogista.

Jani Turku on sertifioitu Lego-fasilitaattori ja tehnyt työpajoja hyvin erilaisten organisaatioiden kanssa kuten Centria, Kausal, UPM ja Stora Enso. Lisää referenssejä Ideapakan asiakassivulta.

 


Tarjoamme organisaation kehittämistä ja palvelumuotoilua. Modernissa työelämässä on jatkuvaa tarvetta sekä kehittämiselle että asiakaskeskeiselle palvelumuotoilulle. Organisaation sisäisten toimintatapojen, kulttuurin tai tekemisen kehittäminen on pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä. Edistyminen tapahtuu pieniä askeleita kerrallaan, sillä kokeilut tuottavat tietoa ja vasta tiedon perusteella kannattaa päättää seuraavia askeleita. Palvelumuotoilu taas nojaa asiakasymmärrykseen ja tulevaisuuden ennakoinnin yhdistelmiin ja se on luonnostaan iteratiivinen ja kehittyvä polku. 

Kehittäminen ja asiakaslähtöisten palveluiden muotoilu on aina yksilöity prosessi, jutellaan lisää.


Ideasparraus on täsmäapu arkeesi, joka lähtee sinun tarpeestasi ja korjaa työsi solmukohtia tai haasteita. Ideasparraus rohkaisee kokeilemaan, antaa näkökulmia ja ideoita sekä tukea muutoksessa, muutoksen läpiviennissä tai sen toteutuksessa. Jutellaan naamatusten tai etänä, kerro haasteesta ja ammattilainen sparraa sinua. Kaiken kehittämisen ei tarvitse olla raskasta tai aikaa vievää, ideasparraus on 60 min klinikka, jonka päätteeksi sinulla on uusia ajatuksia, näkökulmia sekä konkreettisia menetelmiä kokeiltavaksi.


Templaatit eli työpohjat  toimivat fasilitoinnin tukena, kun tarvitaan hyvää digitaalista yhteistyötä ja kehittämistä.

Ideapakan templaatit ovat käytössäsi vapaasti. Löydät ideoinnin ja palvelumuotoilun työpohjia eri digialustoille täältä: ideapakka.fi/templaatit


Yhteydenotto

  Jutellaan lisää, kyseessä on:

  Nimi ja sähköposti/puhelinnumero

  Asiakkaiden sanomaa

  “Oltiin älyttömän tyytyväisiä ja päästiin pidemmälle kuin uskottiin.”
  “Opimme paljon toisiltamme, työskentely oli tehokasta ja antoisaa.”
  “Ai näinkin sen voi tehdä!”
  “ 😲 👏 ”

  Lisää asiakkaiden referenssejä täältä

  Ideapakan pätevät palvelumuotoilijat ja inspiroivat ideoijat johdattavat sinut prosessin läpi kuten kokeneen valmentajan ja fasilitoijan kuuluukin.

  Jani
  Jani Turku
  • Valmentaa, opettaa ja kehittää fasilitointia ja menetelmiä ja fasilitoi tosi mielellään niin yksilöitä, ryhmiä kuin organisaatioitakin.
  • Ideapakan CEO ja sertifioitu ammatifasilitaattori, ponnistaa teknillistieteistä.  
  • Tykkää voileivistä eikä ota itseään liian vakavasti.


  Saara-Sisko
  Saara-Sisko Jäämies
  • Palvelumuotoilun spesialisti, fasilitaattori.
  • Erikoistunut tiimien kanssa toimimiseen ja yhteiskehittämisen mahdollisuuksiin. 
  • Osaa edelleen pelata läpi 8-bittisen Nintendon Super Mariot.

  Kirsi
  Kirsi Kaunissaari
  • Fasilitoija & palvelumuotoilija, joka sparraa organisaatioita asiakaskokemuksen kehittämisessä ja yhteisessä tekemisessä.
  • Mural-guru, joka on tehnyt ison osan Ideapakan templaateista. 
  • Pysyy hämmästyttäviä aikoja toimintakykyisenä pelkän kahvin ja tumman suklaan avulla.

  Mervi
  Mervi Rauhala
  • Sparraa asiakaskokemusta paremmaksi palvelumuotoilulla, viestinnällä ja valmennuksella.
  • Käsikirjoittanut Palvelumuotoilun Ideapakan.
  • Intohimoinen työmatkapyöräilijä ja historianörtti, joka kuuntelee äänikirjoja tuplanopeudella.