Kirjoitettu: 27.3.2024

Vakavaa työtä – Kevyttä leikkiä?

Työ ja leikki yhdistyy: alkuvuodesta taksvärkkiläinen lajitteli Lego-palikoita Ideapakan toimistolla

Työ ja leikki mielletään yleensä vastakkaisiksi asioiksi. Työ on vakavaa, aikuisten maailmaan kuuluvaa tekemistä, jota ajatellaan tärkeänä, virallisena ja organisoituna ajankäyttönä. Työtä ihannoidaan aivan eri tavalla kuin leikkiä ja työtä pidetään tavoiteltavana asiantilana. Sanonta ”Leikki on lapsen työtä” kuvaa hyvin suomalaista mielenmaisemaa. Työhön liitettäviä mielikuvia voidaan listata loputtomiin ja ne ovat kaikki kaukana leikin olemuksesta, mutta näiden ei pitäisi olla vastakkaisia asioita.

Leikki yleisesti ymmärretään vapaa-ajan tekemiseksi. Sen ajatellaan olevan lasten maailmaan kuuluvaa hauskaa, epämuodollista ja aikaan sitomatonta toimintaa, jossa mielikuvitus on rajana. Leikki on toki sillä tavalla lasten työtä, että sen avulla opitaan taitoja, tietoa ja tekemisen sääntöjä. Leikki on leikkiä sen itsensä vuoksi ja se harjoittaa lapsilla monia taitoja. Työssä unohtuu kuitenkin aivan liian helposti leikin olennaisia aspekteja: leikissä on olennaisina elementtinä tutkiminen, yhdessä tekeminen ja uuden löytäminen. Sopisihan näiden olla myös osana työtä, eikö vaan?

Vakavaa leikkiä – LEGO Serious Play®

Serious play eli vakava leikki on työmaailman käsite. Vakava leikki tarkoittaa menetelmiä ja lähestymistapoja, jotka yhdistävät leikillisyyttä aikuisten maailman vakavampiin asioihin, kuten ongelmanratkaisuun työelämässä. Menetelmissä hyödynnetään leikin eri aspekteja kuten luovuutta, kokeilua ja tutkimista. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole pelkkä ajanviete, vaan leikin avulla pyritään saavuttamaan etukäteen määriteltyjä tavoitteita. Sinällään LSP ei edellytä sertifiointia, mutta metodologia hyötyy hyvästä fasilitoinnista tuottamalla syvällisempiä tuloksia.

LEGO Serious Play® on yksi esimerkki vakavasta leikistä. LEGO Group itse määrittelee sen

”kokouksissa, viestinnässä ja ongelmanratkaisussa hyödynnettävä prosessi, jonka yhteydessä osallistujat pohtivat erilaisia kysymyksiä syventyen aiheeseen entistä syvemmin. Jokainen osallistuja rakentaa oman kolmiulotteisen LEGO mallin kouluttajan kysymysten perusteella käyttämällä varta vasten valikoituja LEGO osia. Nämä kolmiulotteiset mallit toimivat pohjana ryhmäkeskustelulle, tiedon jakamiselle, ongelmanratkaisulle ja päätöksenteolle.”

LEGO Serious Play® (LSP) on siis fasilitoinnin metodologia sekä laaja työkalupakki erilaisine sovelluksineen, jotka kehittävät luovuutta, kommunikaatiota ja ongelmanratkaisua kaikenlaisissa ryhmissä ja laajemmin organisaatioissa. Vakavan leikin ja LSP:n taustalla on ajatus siitä, että konkreettisilla kokeiluilla voidaan oppia ja ymmärtää syvemmin erilaisia ilmiöitä ja kokonaisuuksia. Lego-palikoiden avulla tutkitaan ajatuksia, ideoita, kokemuksia ja tehdään näitä näkyviksi fasilitaattorin ohjaamassa työpajassa tai pidemmässä prosessissa.

Janin ajatuksia LEGO Serious Playsta®

Minulle LEGO Serious Play® on olennainen osa työkalupakkia. Totta kai Legoilla on muutakin ulottuvuutta, mutta erotan itse rakentelun, lasten leikit ja vakavan leikin omina sovelluksinaan ja erillisinä asioina. Halusin aikanaan syventää omaa osaamistani ja hain sertifioinnin Association of Master Trainers kautta.

LSP on minulle sitä, että saadaan ihmiset tekemään yhdessä asioita ja päästään työkalun avulla syvemmälle kuin ilman sitä. Mikä tahansa fasilitointimenetelmä tai -aktiviteetti on tekosyy päästä pohtimaan yhdessä ja hoksaamaan joko henkilökohtaisella tai ryhmän tasolla jotain, mitä ei ole ennen osattu tiivistää.

Legoilla on monta muutakin käyttöä kuin fasilitointi ja ensimmäinen hidaste ryhmien kanssa on päästä irti leikin imagosta. Leikki on leikkiä itsensä vuoksi, kun taas fasilitointi on työtapa, jossa menetelmillä on lähinnä välinearvo jonkin asian pohtimiseksi, kehittämiseksi tai ratkaisemiseksi. LSP ei ole pelkästään Legoilla rakentamista, vaan lisäarvo on ajattelun tekemisessä näkyväksi ja yhteiseksi.

Legoilla fasilitoidessa ottaisin huomioon sen, että LSP ei ole kovin nopea tapa tehdä. LSP:llä voi rakentaa kokonaisia prosesseja, mutta monesti se on itsellä rikastamisvaiheen – tai kuten fasilitointikielessä sanotaan divergenssivaiheen –  työkalu, ja sitä voidaan helposti yhdistellä muunlaiseen tekemiseen. Aikaa menee myös siihen, että rakennuskierroksia kannattaa olla useita, jotta päästään pintakierroksia syvemmälle. Hyvin toimiva ryhmä ratkaisee LSP:llä monisyisiä ongelmia, ja samalla osallistujilla on hauskaa tehdessään.

Muutama vaihe Lego-ankkojen evoluutiossa. Millainen ankka sinä olisit?

Lego-ankka on monelle tuttu kuvana ja ajatuksena, vaikka ei varsinaiseen LSP-fasilitointiin olisi itse osallistunut. Käytän sitä työpajojen aloittajana ja välietappeina. Erilaisia ankkoja on laskennallisesti vaikka kuinka monta, joten samanlaisia ei synny, vaan se kuvastaa tekijäänsä ja ajattelua tällä hetkellä. Hyviä kysymyksiä voisivat olla esim.

  • Minkälainen ankka olisit?
  • Mitä sinun ankkasi ajattelee tällä hetkellä?
  • 
Mitä ankkasi on oppinut tänään?

Jos kaipaat fasilitointiapua, niin tsekkaa täältä lisää tai ota yhteyttä. Jani on sertifioitu LEGO Serious Play® -fasilitoija, joten jos kiinnostuit LSP-työpajasta, laita meille viestiä!