Kirjoitettu: 5.4.2024

Hyvä johtajuus on opeteltava taito. Toki monilla voi olla syntyjään kykyjä tai karismaa johtaa, mutta esihenkilön ei tarvitse olla sisäsyntyisesti valmis paketti, vaan kyseessä on monenlaiset kyvyt ja käytösmallit, jotka inspiroivat, motivoivat ja ohjaavat alaisia kohti yhteisiä tavoitteita. Hyvä lähtökohta johtamiseen on ymmärtää oma roolinsa ja tunnistaa omat vahvuudet ja heikkoudet. Esihenkilönä on olennaista muistaa myös se, että tiimi on resurssi, jolla on paljon tietotaitoa ja kykyä hoitaa erilaisia tilanteita.

Hyvään johtamiseen voidaan liittää lukemattomia ominaisuuksia, jotka kaikki ovat kehitettävissä olevia taitoja. Nykypäivän johtamiseen liitetään käsitteitä kuten inspiroiva, empaattinen, joustava, vastuullinen, mukautuva, rehellinen, päättäväinen, visionäärinen ja keskusteleva. Listaa voisi jatkaa pidemminkin, eikä toisaalta jokaisella johtajalla tarvitse olla kaikki listatut ominaisuudet täydellisyyteen hiottuna. Hyvään johtajuuteen riittää se, että kykenee luomaan positiivisen ja tuottavan työskentelyilmapiirin, jossa jokaisella on mahdollisuus tehdä omaa työtänsä turvallisella ja merkityksellisellä tavalla.


Olemme kirjoittaneet hyvästä johtamisesta blogissamme ja kokosimme tähän hyvän johtajuuden taitoja kehittäviä menetelmiä:

Johtajan tärkein vahvuus on hyvät kommunikaatiotaidot, joten niistä kannattaa aloittaa. Siksi valitsimme listasta tähän blogiin Esihenkilön viestinnän. Hyvällä viestinnällä pääset jo pitkälle!

Kaikki lähtee kommunikaatiosta – Esihenkilön viestintä

Esihenkilön työ on paljolti viestinnällistä: se on informaation välittämistä, motivoimista, ohjaamista ja yhteisöllisyyden luomista. Siksi selkeä ja tarkoituksenmukainen viestintä on kaiken A ja O. Alta löytyy hyviä lähtökohtia arjen viestintään esihenkilötyöskentelyssä. Muista myös se, että viestintä on kaksisuuntaista – älä siis unohda kuuntelemista!

Viestintä arjessa

  • Vastaanottaessasi itse viestintää muualta organisaatiosta, mieti onko tieto tiimisi kannalta oleellista ja mistä asioista heidän on hyvä olla tietoinen.
  • Mieti myös, miten viestit asian tiimillesi selkeästi ja ymmärrettävästi.
  • Mieti etukäteen, minkälaisia reaktioita, tunteita tai kysymyksiä viesti voi herättää.
  • Valitse viestin välittämiseen sopivin kanava. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli odotettavissa on tunnereaktioita, tulee viesti kertoa kasvotusten. Mikäli fyysinen tapaaminen ei ole mahdollinen, hyödynnä videoyhteyttä.
  • Vältä sähköpostia viestintävälineenä mahdollisimman pitkälle. Lisätietoja voit toki toimittaa jälkikäteen sähköpostitse.

Mieti lisäksi tiimisi jäseniä ja heidän omaa vuorovaikutustyyliään. Miten voisit kertoa viestin siten, että se tukee jokaisen yksilöllistä tapaa viestiä? Mitkä näkökulmat voisivat kiinnostaa heitä tässä asiassa?

Löydä lisää johtamisen menetelmiä Hyvän johtamisen työkalupakista. Pakka soveltuu erityisesti johtamiseen, projektinvetämiseen ja tiimin esihenkilöille. Pakan menetelmien avulla tuet, kehität ja arvioit esihenkilötyöskentelyä.