Kirjoitettu: 5.5.2017

Työelämä on kiireistä ja erityisesti esimies on usein kovan paineen alla. Samalla meidän pitäisi jatkuvasti kehittää työtä ja miettiä, miten asioita voidaan tehdä fiksummin. Uusiutuminen, asioiden parantaminen ja tärkeiden muutosten onnistunut toteuttaminen edellyttävät kuitenkin ajattelua. Kuinka usein kuitenkaan varaamme aikaa ajatustyölle?

 

Ajattelu ja sen ääreen pysähtyminen on kuitenkin äärimmäisen tärkeä taito organisaatioissa. Laadukkaampi tekeminen edellyttää ajattelua yksin tai yhdessä. Hyvää ajattelua ja uusia ideoita harvoin syntyy tekemisen tiimellyksessä, vaan sille tulee varata aikaa ja luoda sopivat olosuhteet. Perjantai-ideana esittelemme pian ilmestyvästä Hyvän johtamisen työkalupakista Luo tilaa ajattelulle -kortin, joka opastaa uudistavaan ajatteluun.

 

 

 

”Parhaat ajatukset syntyvät stressittömässä ja rennossa ilmapiirissä ja jalostuvat yhteisen ajattelun myötä.”

Ulla Vilkman, Hyvän johtamisen työkalupakki, käsikirjoittaja.

 

Löydä lisää johtamisen menetelmiä Hyvän johtamisen työkalupakista.