Kirjoitettu: 28.4.2017

Avoimuutta korostetaan hyvässä johtamisessa. Mitä se oikeastaan tarkoittaa, ja miten sitä voi lähteä lisäämään omassa tiimissä? Avoimuus on sitä, että asioista uskalletaan puhua ilman pelkoa siitä, että omat mielipiteet ja näkemykset leimataan vääriksi tai tyhmiksi. Avoimuus on myös hyvää vuorovaikutusta monella eri tasolla.

 

Avoimuuden lähtökohtana on, että ihmiset tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa. Siksi avoimuuden lisäämisessä avainasemassa on edistää ihmisten yhteistä kanssakäymistä niin työasioissa kuin vapaamuotoisen keskustelunkin osalta.

 

Perjantai-ideana on pian ilmestyvän Hyvän johtamisen työkalupakin kortti nimeltä Avoimuus, josta saat tiiminvetäjänä vinkkejä siihen, millä keinoin voit lähteä edistämään avoimen vuorovaikutuksen kulttuuria omassa tiimissäsi.

 

Kannustamalla sosiaaliseen kanssakäymiseen erilaisin keinoin ja toimimalla itse esimerkkinä saat pikkuhiljaa lisättyä avoimuuden kulttuuria.

Ulla Vilkman, Hyvän johtamisen työkalupakki, käsikirjoittaja.

 

 

 

 

Löydä lisää johtamisen menetelmiä Hyvän johtamisen työkalupakista.