Kirjoitettu: 7.4.2017

Esimiestyössä tulee vastaan erilaisia tilanteita. Kaikki tilanteet eivät ole mukavia. Usein hankalilta tuntuvissa tilanteissa tuntuu parhaalta ratkaisulta sivuuttaa asia ja odotella, että se korjaantuu itsestään. Valitettavasti asiat hyvin harvoin ratkeavat näin kivuttomasti.

Hankalat tilanteet tuleekin käsitellä heti, kun ne ilmaantuvat. Esimies ei myöskään voi ulkoistaa niitä HR:lle, vaan ne tulee kohdata itse. Hyvin hoidettuna hankalien tilanteiden käsittely jopa nostaa tiimin jäsenten arvostusta esimiestä kohtaan.

Perjantai-ideaksi poimimme pian ilmestyvästä Hyvän johtamisen työkalupakista Hankalat tilanteet -kortin, joka antaa esimiehelle selkeän rungon ja vinkkejä hankalista tilanteista selviämiseen.

Voit myös muuttaa asennoitumistasi. Ei ole hankalia tilanteita. On vain tilanteita, joista selviää keskustelemalla.
Ulla Vilkman, Hyvän johtamisen työkalupakki, käsikirjoittaja.


Perjantai-idea on blogin vakituine
n kategoria. Kerran viikossa esittelemme erilaisia ideoita ja menetelmiä ja niiden sovelluksia kuukauden ideapakasta. Huhtikuun pakkana on Hyvän johtamisen työkalupakki.