Kirjoitettu: 20.8.2021

Hyvä viestiminen on olennainen osa hyvää johtamista. Lue viime viikon blogistamme lisää esimiehen viestinnästä.

Esimiesviestintää tarvitaan jatkuvasti. Iso osa viestinnästä kohdistuu yrityksen strategian ja vision välittämiseen ja ylläpitämiseen työyhteisössä. Strategia ohjaa yritystä: se on selkeitä tavoitteita ja niiden edistymisen seuraamista. Visio puolestaan on kuva tulevaisuudesta, jonka avulla työntekijät motivoituvat toteuttamaan yrityksen strategiaa.

Innostava visio ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan. Sen avulla työntekijöiden on helpompi tehdä itsenäisemmin työtään ja ottaa siitä vastuuta. Vaikka yrityksen visio olisi hyvin yleisluontoinen, voit yrittää miettiä miten sen pohjalta luot innostavan tavoitteen tiimillesi, joka ohjaa tekemistä oikeaan suuntaan.

Strategian tulisi ohjata päivittäistä johtamista. Esimiehen tehtävä on miettiä, miten se huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja mitä se tarkoittaa kunkin toiminnon osalta. Strategiasta viestimisen tulee olla jatkuvaa ja toistoa tarvitaan paljon. Seuraavat kysymykset helpottavat valmistautumistasi:

  1. Miten organisaatiosi visio ja tavoitteet näkyvät tiimisi päivittäisessä työssä? Avaa ne omalle kielellesi ja mieti, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Millä sanoilla kerrot ne työntekijöille? Mikä tiimin toiminnassa on olennaista päämäärän saavuttamisen kannalta? Tiivistä strategian olennaisimmat viestit sinun ja tiimisi näkökulmasta, niin sinun on helppo toistaa niitä usein.
  2. Mitä toimintaa ja tekoja strategia vaatii sinulta esimiehenä? Konkretisoi itsellesi, millaista esimerkkiä sinun tulee näyttää esimiehenä muille. Sanasi ja tekosi eivät saa olla ristiriidassa.
  3. Mitä toimintaa ja tekoja strategia vaatii johdettaviltasi? Määrittele, millaista toimintaa toivot viestisi ja esimerkkisi saavan aikaan. Mitkä asiat heidän on tärkeintä muistaa strategiasta? Keskittykää työnne kannalta olennaiseen ja tarvittaessa kehittäkää sitä tekemistä.
  4. Miten tiimisi osaaminen tukee tavoitetta? Millaista osaamista vision saavuttaminen edellyttää sinulta ja tiimiltäsi? Huomioi, että kaikilla ei tarvitse olla samaa osaamista, mutta tiimiläisten osaaminen voi muodostaa yhdessä jotain ainutlaatuista osaamista.

Strategiasta viestiminen on napattu juuri päivitetystä Hyvän johtamisen työkalupakista. Löydät pakan verkkopuodistamme. Tsekkaa samalla myös uudistettu versio Palvelumuotoilun Ideapakasta!