Kirjoitettu: 13.8.2021

Ideaperjantaiblogi on palannut kesätauolta! Seuraavien viikkojen menetelmävinkit poimitaan viime viikolla julkaistusta uudistetusta Hyvän johtamisen työkalupakista. Työkalupakki sisältää 49 menetelmää tukemaan erilaisia esimiestyön, johtamisen ja tiiminvetämisen tilanteita. Löydät pakan verkkopuodistamme.

Esimiehen viestintä

Esimiehen tehtävänä on lisätä tiimin jäsenten tietoisuutta kaikesta, mikä liittyy päätöksentekoon ja tuloksen tekemiseen sekä organisaation toimintaan. Esimiesrooliin kuuluu toimiminen viestinviejänä ja tulkkina kaksisuuntaisessa viestinnässä: yhtälailla tuoda viestejä johdolta tiimille, mutta viedä viestiä myös tiimistä ylöspäin.

Esimiesviestintää tarvitaan jatkuvasti. Ota huomioon, että usein viestintä edellyttää toistoa: yhdellä sanomisella tai sähköpostilla asiat eivät ole vielä selviä kaikille. Esimerkiksi strategiasta viestimisessä toistolla on erittäin suuri merkitys. Työntekijät myös usein kuvittelevat esimiehen tietävän paljon enemmän kuin mitä hän kertoo tiimille. Erityisesti muutostilanteessa voi olla tarpeen viestiä säännöllisin väliajoin, ettei enempää tai uutta tietoa ole.

Viestintä arjessa

  • Vastaanottaessasi itse viestintää muualta organisaatiosta, mieti onko tieto tiimisi kannalta oleellista ja mistä asioista heidän on hyvä olla tietoinen.
  • Mieti myös, miten viestit asian tiimillesi selkeästi ja ymmärrettävästi.
  • Mieti etukäteen, minkälaisia reaktioita, tunteita tai kysymyksiä viesti voi herättää.
  • Valitse viestin välittämiseen sopivin kanava. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että mikäli odotettavissa on tunnereaktioita, tulee viesti kertoa kasvotusten. Mikäli fyysinen tapaaminen ei ole mahdollinen, hyödynnä videoyhteyttä.
  • Vältä sähköpostia viestintävälineenä mahdollisimman pitkälle. Lisätietoja voit toki toimittaa jälkikäteen sähköpostitse.

Mieti lisäksi tiimisi jäseniä ja heidän omaa vuorovaikutustyyliään. Miten voisit kertoa viestin siten, että se tukee jokaisen yksilöllistä tapaa viestiä? Mitkä näkökulmat voisivat kiinnostaa heitä tässä asiassa?