Kirjoitettu: 3.9.2021

Reflektio on toimintaa, jolla jäsennetään ja opitaan tapahtuneesta. Kokemusten pohjalta kertyy tietoa jota jäsennetään ja siitä voi löytyä uusia näkökulmia. Reflektio on erittäin hyödyllinen tapa – ja monesti myös edellytys – yksilön ja organisaation oppimiselle ja toiminnan kehittämiselle. Säännöllinen reflektointi on kehittymisen näkökulmasta tärkeää ja kehittyvät tiimit tekevät sitä jatkuvasti. Oman toiminnan tarkastelu ja virheistä oppiminen auttavat parantamaan työn laatua.

Reflektointi kannattaa muistaa myös hajautetun tiimin työskentelyssä. Kokoa tiimiläiset yhteen (virtuaaliseen) tilaan ja käykää yhdessä läpi projektin tai työvaiheen onnistumiset ja opit. Tiimin toimintaa, tiimiläisten tuntemuksia ja yhteistyön sujuvuutta reflektoimalla kehität samalla tiimin työelämätaitoja ja yhteisöllisyyttä.

Reflektoinnin paikka on projektin tai työvaiheen päättyessä. Muista myös reflektio silloin, kun haluat kehittää tiimin toimintaa ja haluat ohjata työntekijää tai tiimiä oppimaan kokemuksistaan. Reflektointia tukevia menetelmiä kannattaa myös käyttää. Niitä ovat mm. ryhmäkeskustelut, oppimispäiväkirja sekä reflektoiva kirjoittaminen.

Reflektointi pähkinänkuoressa

Palaa tilanteeseen mahdollisimman pian ja pohtikaa tiimin kanssa yhdessä:

  • Missä onnistuimme?
  • Missä olisimme voineet onnistua paremmin?
  • Mikä jäi mietityttämään?

Analysoikaa yhdessä tilannetta kriittisesti, mutta myönteisesti:

  • Mitä tunsimme ja ajattelimme?
  • Mitä havaitsimme?
  • Mitä teimme?

Pohtikaa toimintanne syitä ja seurauksia:

  • Miksi toimimme kuten toimimme?

Arvioikaa yhdessä tuloksia:

  • Mitä opimme tästä?
  • Miten voimme ensi kerralla toimia paremmin?

Rutiinina reflektointi

Ideapakan perjantairutiinina on reflektointi yhdessä. Rakenne on yksinkertainen ja rakentuu muutaman kysymyksen ympärille. Aikajänne on kulunut viikko: mietitään mitä tehtiin, mikä jäi kesken ja mitä uusia ideoita tai ajatuksia syntyi. Kun kulunutta viikkoa pohdiskellaan hetki yhdessä, muodostuu tekemisestä täydempi ja hedelmällisempi kokonaiskuva ja näistä pohdinnoista on helppo aloittaa maanantaina uusi työviikko. Monissa paikoissa reflektointi kulkee myös nimellä retro. Tärkeintä kuitenkin on reflektoinnista muodostunut tapa, ei se, millä nimellä sitä kutsuu.

Reflektion ja 48 muuta johtamisen, esimiestyön ja tiiminvetämisen menetelmää löydät Hyvän johtamisen työkalupakista. Tänä syksynä päivitetty pakka sisältää myös hajautetun tiimin johtamista tukevia menetelmiä.