Kirjoitettu: 9.6.2020

#ilmastotwitter
#ilmastotwitter, Eläintieteellinen museo, joulukuu 2019.

Fasilitointi auttaa yhdessä tekemistä. Hyvää suomennosta ei oikein ole, sana juontaa juurensa latinasta:

  1. facilis  ‘helppo tehdä’
  2. facere ‘tehdä’

Fasilitaattorin tehtävä on tukea ryhmän ajattelua ja edistää yhdessä tekemistä. Fasilitoimalla luodaan sellaisia olosuhteita, että yhdessä tekeminen on mahdollisimman helppoa. Fasilitaattori luo tilan, ajan, paikan ja tunnelman, jossa ryhmän hyvän ajattelun edellykset on maksimoitu.

Fasilitaattoria käytetään esimerkiksi kokouksissa, työpajoissa ja uuden luomisessa. Tarve voi olla yhdestä palaverista työpajojen sarjaan tai jatkuvaan kehittämiseen. Sisältö voi olla hyvinkin erilaista ja eritasoista. Oppimisessa siirrytään opettamisesta oppimisen fasilitointiin, johtamisessa kontrollista ja komentamisesta mahdollistamiseen, ryhmätyöskentelyssä rajoittamisesta puitteiden luomiseen ja kehittämisessä konsultoinnista yhteiskehittelyyn. Fasilitointia käytetään yleisesti ongelmanratkaisuun, luovaan työhön, päätöksentekoon ja lisäksi sillä voidaan oppia yhdessä sekä sisältöjä että uusia taitoja ja kyvykkyyksiä.

Yleensä fasilitaattori on rooli, jonka joku ryhmässä ottaa ja ryhmä antaa siihen valtuudet. Yleisesti ajatellaan, että fasilitaattori on tilaisuuden vetäjä, mutta kokouksella voi silti olla puheenjohtaja ja kirjuri erikseen. Fasilitaattori on enemmänkin mahdollistaja. Tapoja fasilitoida on monia ja erilaisia tyylejä lukemattomia, voi olla tiukkaa ohjaamista tai sitten systeemistä lähestymistä, jolloin ryhmään vaikutetaan mahdollisimman vähän ja luodaan ryhmälle itselleen etenemisen mahdollisuudet.

Hyvää ajattelua tukeakseen fasilitaattori luo turvallisuutta, jotta tässä hetkessä ja näiden ihmisten kesken on turvallista sanoa, mitä kukin ajattelee. Hyvä fasilitaattori takaa, että jokaisella on ääni ja yhtäläinen oikeus tulla kuulluksi.

Fasilitointi on hyvää suunnittelua etukäteen, toteutusta ajallaan ja sovitussa laajuudessa sekä ryhmän tekemistä tukevia toimintatapoja. Usein fasilitaattori aktivoi ajattelua vuorottelemalla yksilö-, pienryhmä- ja koko ryhmän kanssa tehtävää työtä. Fasilitaattorin tehtävänä on pitää huoli ajasta ja etenemisestä, jotta osallistujat ja asiantuntijat pääsevät käyttämään osaamistaan yhdessä kehittämiseen.

Lego Serious Play ankkoja.
Lego Serious Play, jossa legopalikat toimivat fasilitoinnin apuna.

Onnistunutta fasilitointi on silloin, kun ryhmä on päässyt tavoitteeseensa ja käyty prosessi on ollut mielekäs. Fasilitaattori pysyy sisällön tai ryhmän ristiriitojen suhteen puolueettomana, mutta pystyy ohjaamaan tai mahdollistamaan ryhmää rakentavaan vuorovaikutukseen. Sen lisäksi fasilitaattorin tehtävänä on pitää huolta siitä, että asetettu kysymys on mielekäs ja oikein rajattu, jotta ryhmässä on tarpeeksi valtuuksia käsitellä ja ratkaista asiaa. Muutoin osallistaminen on näennäistä ja syö motivaatiota. Kun käsiteltävä asia on ryhmän ratkaistavissa ja  ratkaisu syntyy osallistujien tasavertaisena yhteistyönä, saadaan jokainen sitoutumaan paremmin yhdessä tekemiseen. Tällöin asioilla on edellytyksiä lähteä muuttumaan.

Käytännössä fasilitointi on sujuvampia kokouksia, vuorovaikutteisia työpajoja tai uuden luomisen prosesseja ja mielekkäämpää työn arkea. Fasilitointi luo mahdollisuuden osallistua ja osallistaa.

Jani Turku on toiminut ammattifasilitaattorina vuodesta 2010 kouluttaen, opettaen ja fasilitoiden hyvinkin erilaisia sisältöjä. 

Ideapakka on Suomen johtavia fasilitoinnin työkaluja aina aloittelijoista radikaaleihin fasilitaattoreihin. Ideapakka kokoaa mm. fasilitoinnin menetelmiä näppärästi mukana kulkevaan muotoon taskukirjaksi. Verkkopuodista löydät tällä hetkellä tarjolla olevat Ideapakat.

Meidän kauttamme saat sparrausta ja tukea kehittämiseen, voit vuokrata fasilitaattorin tai tilata valmennuksen esim. organisaation fasilitointivalmiuksien kasvattamiseksi. Ota rohkeasti yhteyttä, jutellaan lisää!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *