Kirjoitettu: 3.12.2021

Ideointivaiheessa ideoiden määrällä on väliä. Ideointia ei kannata tukahduttaa liian kriittisellä ajattelulla ja rajoituksilla, vaan olennaista on tuottaa paljon ja monipuolisesti erilaisia ideoita. Suuri määrä mahdollistaa monenlaisia näkökulmia, joista on varaa valita parhaat ideat jatkojalostukseen.

Valintaa tehdessä kannattaa ottaa huomioon resurssit ja realiteetit. Kaikkia ideoita ei ole mahdollista kokeilla tai toteuttaa. Osa ideoista puolestaan ei ole syystä tai toisesta toimivia jo nopealla tarkastelulla. Hyviä ideoita voi tarkastella ja vertailla valintavaiheessa moneen suuntaan. Testausta on hyvä tehdä sekä ideoiden välillä että vertaamalla niiden toimivuutta entiseen. Idean jatkokehittäminen saa lähtösysäyksen sen uutuusarvon ja kilpailukyvyn tunnistamisesta. Tähän soveltuu menetelmä Uusi normaali.

Uusi normaali

Menetelmässä asioita tarkastellaan Vanha normaali–Uusi normaali -vertailuna. Käytä menetelmää, kun haluat tarkastella idean uutuusarvoa tai asemaa muutoksessa. Menetelmä soveltuu myös silloin, kun haluat tunnistaa idean kilpailukyvyn.

  1. Jaa osallistujat sopivan kokoisiin ryhmiin.
  2. Valitse tarkasteltava idea.
  3. Pyydä osallistujia työstämään yhdessä tarkasteltavasta ideasta vertaileva taulukko. Taulukossa voi olla kolme pystysaraketta. Vasempaan laitaan listataan piirteet ja kahteen seuraavaan Vanha normaali ja Uusi normaali. Vertailussa huomioidaan vanhasta normaalista ja sen käytänteistä perityt piirteet kehitteillä olevan idean uutuusarvon saamiseksi esille.
  4. Anna tarvittaessa aikaraja, esim. 45 min.
  5. Pyydä osallistujia esittelemään tulokset toisille ryhmille.
  6. Laatikaa yhteinen taulukko, jossa yhdistyvät osallistujien piirteet, havainnot ja tulokset käsitellystä ideasta.

Ideontitaulukkoa voi jatkaa vielä tulevaisuudessa-sarakkeella, aikajänne voi olla 1–3 vuotta. Voit myös keksiä oman jaottelun, esim. Vanha talous–uusi talous tai 1900–2000-luku.

Uusi normaali ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät uudesta Ideoinnin ja luovuuden -Ideapakasta. Suosittelemme pakkaa projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille. Löydät pakan verkkopuodistamme.