Kirjoitettu: 26.11.2021

Ongelmia voidaan ratkoa yhdessä ideoimalla.  Tällöin etsitään aktiivisesti ratkaisuja, ideoita ja uusia tapoja hahmottaa käsiteltävää ongelmaa tai haastetta. Kun ongelma on monimutkainen tai siitä on erilaisia näkemyksiä, tarvitaan menetelmiä, joiden pyrkimyksenä on ylittää totuttuja ajatusmalleja ja toimintatapoja.

Ongelmanratkaisun perustaksi ja ideoinnin lähtökohdaksi halutaan yhteinen ja jaettu käsitys – mistä tässä ongelmassa on oikeastaan kyse. Toisinaan ongelmat ovat sen verran monimutkaisia, ettei eri ihmisillä, saati kokonaisilla tiimillä, ole yhteistä käsitystä niistä.

Kuka, mitä, missä ja miksi?

Ongelman rajaamiseen ja määrittämiseen hyvä menetelmä on esimerkiksi Kuka, mitä, missä ja miksi?  Käytä sitä erityisesti silloin, kun ongelma on monimutkainen tai sitä ei nähdä tiimissä kirkkaasti. Menetelmä auttaa myös tilanteessa, jossa kokonaisuus tai ratkaistava asia hahmottuu eri ihmisille eri lailla.

 1. Määrittäkää ryhmän kanssa yhteinen näkemys ongelmalle ja hyväksykää se suhteellisen alkuvaiheessa, jos näkemykset eroavat.
 2. Jaa työpohja neljään osioon:
  Kuka? – Kuka altistuu tai kokee ongelman? Mitä palautetta tai todisteita meillä on näiltä ihmisiltä?
  Mitä? – Minkälaatuinen ongelma on? Mitä merkkejä havaitsette, että on olemassa ongelma?
  Missä? – Minkälaisissa olosuhteissa ongelma ilmenee? Entä missä sitä ei näy?
  Miksi? – Miksi ongelma on ratkaisemisen arvoinen? Mitä seurauksia ongelmalle altistujille on? Mitä tapahtuu, jos emme ratkaise sitä?
 3. Rauhoita aluksi jokaiselle osallistujalle hetki aikaa hahmottaa ongelmaa itsenäisesti, jonka jälkeen siirrytään yhteiseen työvaiheeseen.
 4. Anna rajattu aika ja sopikaa tavasta täyttää työpohjaa, eli etenettekö osio kerrallaan vai kukin vapaasti.
 5. Kun osiot on täytetty, tiivistäkää ongelma: Ketä asia koskee, mikä heihin vaikuttaa, miksi ongelma pitää ratkaista sekä missä ongelma ilmenee.

 

Kuka, mitä, missä ja miksi? ja 47 muuta ideoinnin menetelmää löydät uudesta Ideoinnin ja luovuuden -Ideapakasta. Suosittelemme pakkaa projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille. Löydät pakan verkkopuodistamme.