Kirjoitettu: 29.1.2021

Kirjoittaneet: Mervi Rauhala ja Jani Turku

Tällä viikolla käsittelemme ideaperjantai-teemassamme palvelumuotoiluprosessin toista vaihetta ennakoi ja ideoi. Vinkkejä ensimmäiseen vaiheeseen löydät täältä.

Ennakoi ja ideoi -vaiheessa korostuu luovuus ja yhteisöllisyys. Hankitun tiedon ja ymmärryksen pohjalta ideoidaan mahdollisimman avoimesti uusia ratkaisuja. Tämä on rakenteeltaan monille tuttu ja ns. perinteinen ideointityöpaja tai työn osa. Ennakoi ja ideoi -vaiheen pohjatyönä täytyy olla tarpeeksi asiakasymmärrystä ja se nojaa vahvasti ensimmäiseen, Kartoita ja ymmärrä -vaiheeseen. Vaiheen lopputulemana taas tulisi olla riittävä määrä asiakasymmärrykseen ja muuhun selvitystyöhön pohjautuvia ratkaisuideoita.

Ennakoi ja ideoi -vaiheessa hyödynnetään erilaisia ideointityöpajoja, muotoilupelejä ja muita menetelmiä. Menetelmiin osallistetaan palvelun sidosryhmiä, esimerkiksi asiakkaita ja palveluntuottajan työntekijöitä. Salamademo on nopea ideointimenetelmä, jossa tunnistetaan toimivia ja hyviä ratkaisuja vastaavista tilanteista.

Kokeile itse: salamademot

Salamademo eli ’lightning demo’ on Jake Knappin konseptoimassa Design Sprintissä käytettävä menetelmä tuotteiden, palveluiden tai ideoiden kehittämiseen. 

Selkeän suunnitteluhaasteen perusteella on helppoa siirtyä ideointiin ja ideoinnin avulla päästään helpommin tuloksiin. Salamademoissa sekä tunnistetaan muualta hyviä ja toimivia malleja että visualisoidaan ne, jolloin ideoinnin fokus on heti tarkempi ja rajatumpi.

Hyviä benchmarkkeja voidaan hakea aivan muilta aloilta ja toimintaympäristöistä. Eri ryhmien tuotoksista voidaan hakea niin samankaltaisuuksia kuin erilaisuuksiakin.

Kokemuksia ideoinnista

Case – Tehokas ideointityöpaja uuden palvelun konseptoimisessa:

Projektin tavoitteena oli konseptoida uusi, kuluttajille suunnattu digitaalinen palvelu, tehdä siitä prototyyppi ja validoida konsepti-ideaa potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Ideoinnissa hyödynnettiin Design Sprintistä tuttua vaiheistettua ideointia.

Ideointityöpaja toteutettiin ennen pandemia-aikaa, joten se oli mahdollista vetää kasvokkain. Ideointi aloitettiin salamademoilla. Menetelmä toimi erinomaisesti: se energisoi ryhmää ja toimi hyvänä lämmittelynä varsinaiselle ideoinnille.

Jokainen osallistuja oli saanut ennakkotehtävänä etsiä vähintään yhden benchmarkattavan esimerkin, joka esiteltäisiin muulle ryhmälle. Ohjeistuksena oli pyydetty lähestymään kehitettävää konsepti-ideaa ja asiakaspolkua laajasti. Tiedossa oli, että tavoitteena ei ollut benchmarkata vastaavia palveluita, tai edes pitäytyä samalla toimialalla. Sen sijaan tuli tunnistaa yleisesti mitä tahansa kiinnostavia ja inspiroivia esimerkkejä, joissa ratkottiin samoja haasteita mitä palvelukonseptissa oli tulossa vastaan. Työpajaosallistujat olivat siis miettineet laajalla skaalalla millaisia haasteita ja asiakastarpeita kokonaisuuteen sisältyy ja etsineet sen pohjalta esimerkkejä suunnittelua innoittamaan.

Esimerkkejä esiteltiinkin laidasta laitaan. Salamademoja vedettiin aina yksittäisestä käyttöliittymäratkaisusta ja tiedon visualisointitavasta koko palvelun ansaintalogiikkaan. Kaikista esimerkeistä printattiin useampia kuvia ja niiden yhteyteen tiivistettiin muutamalla sanalla mitä kekseliästä kyseisessä ratkaisussa oli.  Printit vietiin inspiraatioseinälle varsinaista ideointia innoittamaan.

Löydä lisää palvelumuotoilun menetelmiä Palvelumuotoilun ideapakasta!