Kirjoitettu: 15.1.2021

Palvelumuotoilu tähtää palvelukokemuksen kehittämiseen. Se on palveluiden ideointia, suunnittelua ja kehittämistä käyttäjän näkökulmasta. Käyttäjälähtöinen kehittäminen parantaa tarjoamasi palvelun laatua, lisää ymmärrystäsi asiakaskunnastasi ja ohjaa tuotekehittelyäsi, tarjontaasi ja palveluasi käyttäjien tarpeita vastaavaksi.

Palvelumuotoilu tarjoaa systemaattisen prosessin ja laajan kirjon menetelmiä kehittämistyöhön. Prosessi aloitetaan asiakas- ja toimintaympäristön ymmärtämisestä ja se kulkee ennakoinnin ja ideoinnin sekä mallinnuksen kautta konseptointiin, jolloin lopullinen palvelu otetaan käyttöön. Palvelumuotoilu on polku, jonka eri vaiheet ohjaavat tekemistäsi kohti asiakaslähtöistä liiketoimintaa.

Palvelumuotoilun Ideapakassa prosessi on jaettu neljään osa-alueeseen:

  • Kartoita ja ymmärrä -vaiheessa korostuu syvällisen ymmärryksen hankkiminen omasta asiakas- ja toimintaympäristöstä. Kehitysprosessi perustuu asiakkaiden tilanteiden, tarpeiden, käyttäytymisen, arvojen yms. ymmärrykseen. Tässä vaiheessa hankitaan asiakasymmärryksen lisäksi tietoa koko oman toimintaympäristön tulevaisuuden kehityskuluista.
  • Ennakoi ja ideoi -vaiheessa korostuu luovuus ja yhteisöllisyys. Hankitun tiedon ja ymmärryksen pohjalta ideoidaan mahdollisimman avoimesti uusia ratkaisuja.
  • Mallinna ja arvioi -vaiheessa mahdollisimman varhain pyritään saamaan selville, ollaanko kehittämässä toimivaa ja haluttavaa palvelua, vai pitääkö kehitystyössä ottaa uusi suunta. Aineettoman palvelun konkretisointi erilaisiksi kokeellisiksi malleiksi mahdollistaa eri osapuolten mukaanottamisen testaukseen.
  • Konseptoi ja vaikuta -vaiheessa korostuu palvelun lopullinen konseptointi ja käyttöönotto. Lisäksi visio palvelun kehittämisen tulevaisuudesta on tärkeä, joten tässä vaiheessa on syytä huomioida myös miten palveluntuottajan kyvykkyydet ja resurssit pystyvät mukautumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Palvelumuotoilun Ideapakassa jokaiseen näistä osa-alueista on tarjolla menetelmiä, jotka ohjaavat kehittäjän polulla kohti parempaa palvelukokemusta.

Pureudumme tulevina viikkoina ideaperjantai-blogissamme prosessin eri vaiheisiin tarkemmin. Lue tästä Palvelumuotoilun käsikirjoittajan Mervi Rauhalan mietintöjä pakan synnystä toukokuulta 2016.

2 ajatusta kohteelle “Mitä on palvelumuotoilu?

  1. […] päässeet palvelumuotoilun prosessin neljänteen, eli viimeiseen vaiheeseen Konseptoi ja vaikuta. Lue myös kolmesta […]

  2. […] viikolla käsittelemme ideaperjantai-teemassamme palvelumuotoiluprosessin toista vaihetta ennakoi ja ideoi. Vinkkejä ensimmäiseen vaiheeseen löydät […]

Kommentointi on suljettu.