Kirjoitettu: 19.4.2024

Coaching ja valmennus ovat fasilitoinnin, ja yleisemmin kouluttamisen ja ohjaamisen, tärkeä osa-alue ja sovellus. Coaching voi tarkoittaa yksilön ajattelun auttamista tai ryhmien ajattelun, arjen ja tekemisen auttamista fasilitoivalla työotteella.

Monesti – ja jopa perinteisesti – coachaus mielletään yksilöiden välisissä vuorovaikutustilanteissa valmentajan ja valmennettavan välillä tapahtuvaksi sparraamiseksi. Lisäksi monet fasilitaattorit soveltavat valmentavaa työotetta myös ryhmäympäristöön ja ryhmien tavoitteisiin.  Valmennuksellisessa ohjaamisessa ja coachingissa on aina kyse suhteesta asiakkaan ja ammattilaisen välillä, jonka tarkoituksena on kehittää valmennettavien tavoitteita ja kasvua.

Tyypillisiä valmennuksen paikkoja on asiakkaan tarve tunnistaa, selvittää tai kirkastaa:

  • tavoitteitaan ylipäätään
  • esteitä ja ongelmia ja niiden vaikutuksia
  • strategioita ja työtapoja esteiden ylittämiseen

Valmentajan roolina on ohjata, tukea ja kannustaa tällä polulla, sekä pitää valmennettava tilivelvollisena itselleen omasta etenemisestään. Olennaista on myös aina muistaa se, että ohjaamisen on lähdettävä valmennettavan nykytilasta, ja että hänellä on itsellään paras käsitys lähtötilanteestaan. Valmentajan tehtävänä on kuunnella, kysyä, kannustaa ja kunnioittaa. Samat periaatteet toimivat myös ryhmävalmennustilanteessa ryhmän lähtökohdista käsin.

Valmennusta löytyy kaikkialta: työpaikoilta, kouluista, harrastuksista, kavereiden välisistä pienistä sparraushetkistä. Näitä kaikkia yhdistää tavoite oivaltaa jotain omasta tilanteesta kumpuavaa sekä kasvaa ja kehittyä missä tahansa tekemisessä, osaamisessa, mindsetissa tai oman elämän päämäärissä.

Valmennettavan kannalta tärkeää on koutsauksen luotettavuus ja kannustava ilmapiiri. Kyseessä on luottamussuhde, jossa täytyy pystyä kertomaan omista ajatuksistaan, ongelmistaan, unelmistaan ja tarpeistaan suhteessa tavoiteltavaan asiaan. Suhde perustuu avoimuuteen ja luottamukseen, jossa on turvallista kasvaa ja kehittyä. Hyvässä valmennussuhteessa psykologista turvaa luo selkeys, valmennettavan tarpeista lähtevä koutsaus, vastuunkanto ja sen opettelu, kannustavuus myös epäonnistumisissa, sekä palautteen ja itsereflektiomenetelmien käyttäminen.

Meillä on kokemusta coachingista, valmentamisesta ja monenlaisesta sparraamisesta työelämässä. Olemme myös kirjoittaneet aihepiiristä paljon blogissamme ja listasimme tähän hyviä menetelmiä koutsaamiseen eri tilanteissa.

Kysyminen ja tilanteen kartoittaminen ovat hyviä tapoja aloittaa valmentaminen ja hyvien kysymysten hahmottaminen on kenen tahansa coachin perustataitoja. Siksi ylläolevista nostamme tähän menetelmän Kysymykset.

Kysymykset

Hyvällä valmentajalla tai ohjaajalla on kykyä kysyä, kuunnella ja kannustaa. Kysymykset on peruspatteristo valmentajan tueksi, jota voi käyttää hyväksi valmennuksen kaikissa vaiheissa. Etävalmentaessa kysymyksiä on helppo kysyä videoyhteyden yli tai vaikkapa sähköpostitse. Valittu tapa vaikuttaa valmennettavan vastausaikaan ja valmentajan mahdollisuuksiin seurata valmennettavan pohdintaprosessia jokaisen kysymyksen kohdalla. Olennaista lopulta on se, kuinka rehellisesti valmennettava vastaa kysymyksiin ja kuinka valmentaja kykenee tukemaan vastauksista saatavia oivalluksia.

Voimavarakeskeisiä kysymyksiä:

 • Mitä asiaan liittyviä ominaisuuksia sinulla jo on?
 • Minkälaisia askeleita olet jo ottanut?
 • Minkälaisia resursseja sinulla on?
 • Mitä olet jo suunnitellut?
 • Mitä osaamista sinulla on?
 • Mitä asiaan liittyvää osaamista sinulla jo on?
 • Mitä asiaan liittyvää olet tehnyt aikaisemmin?

Ratkaisukeskeisiä kysymyksiä:

 • Miten haluaisit asian olevan?
 • Mitä saat jos/kun X toteutuu? Mitkä ovat hyödyt?
 • Miltä asia näyttää kun olet sen ratkaissut?
 • Miten kuvailisit asiaa X?
 • Mitä hyötyä X:stä on?
 • Mikä siinä on tavoitteena?
 • Mitä etuja X tarjoaa sinulle?
 • Mitä tärkeää se mahdollistaa sinulle?
 • Miksi X:n ratkaiseminen on tarpeellista?
 • Mitä hyötyjä ratkaisusta on?
 • Mitkä ongelmaan liittyvät asiat ovat epäselviä?
 • Mitä ongelmaan liittyviä asioita en vielä ymmärrä?
 • Minkä tiedon varassa yritän ratkaista ongelmaa?
 • Millaista tietoa tarvitaan lisää?
 • Mikä EI ole ongelmana?
 • Jos piirtäisit ongelmasta kuvan, millainen se olisi?

Toimintasuuntautuneita kysymyksiä:

 • Mikä on ensimmäinen askeleesi, joka vie kohti tavoitetta?
 • Mitkä ovat seuraavat askeleesi?
 • Minkälaisen toimintasuunnitelman teet tästä?

Löydä lisää valmennuksen menetelmiä Coaching ja valmennus -ideapakasta. Pakka perustuu valmentavan johtamisen, coachingin, työnohjauksen tai NLP:n yleisesti tunnettuihin ja käytettyihin menetelmiin. Pakka sopii erityisesti valmentavan johtamisen, koulutuksen, työnohjauksen ja opinto-ohjauksen parissa työskenteleville. Menetelmiä voidaan soveltaa moneen: niiden avulla voidaan esimerkiksi motivoida ja auttaa työntekijöitä tai muita valmennettavia saavuttamaan tavoitteensa.

Jani on sertifioitu Brain-based Coach, jolla on ACC-tason kokemus yksilöiden coachaamisesta. Taitoja hyödynnetään Ideapakan fasilitoinneissa jatkuvasti. Jos kaipaat coachausta, valmennusapua tai vaikkapa ideoiden sparrailua, lue täältä lisää ja ota yhteyttä!