Kirjoitettu: 19.1.2022

Viime viikon blogissamme esiteltiin menetelmä Innostuskysymykset. Kysymykset auttavat kartoittamaan motivaatiota tavoitteita asettaessa. Motivaation lisäksi tavoitteita asettaessa on hyvä pohtia myös omaa sitoutumista tavoitteisiin. Miksi haluan kehittyä? Missä olen nyt? Missä haluan olla tulevaisuudessa? Syiden pureskelu ja jäsentely auttaa sitoutumaan tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Kehitystä tapahtuu, kun sitoudut tavoitteisiisi – mieluiten heti prosessin alussa.

Tavoitteiden jäsentämissä ja niihin sitoutumisessa kannattaa laatia selkeä suunnitelma. Suunnitelma toimii karttana ja mittarina omaa kehitystä seuratessa. Kehittymissopimus on valmennusmenetelmä, jonka avulla voit tarkastella ja suunnitella omaa kehittymistäsi historian, nykyhetken ja tulevaisuuden kautta.

Sopimus auttaa hahmottamaan tavoitteiden asettamisen syitä ja suunnittelemaan tulevaa tekemistä. Sopimuksen voit laatia vapaamuotoisesti – olennaista siinä on pohtia omaa tekemistä ja kehitystä pidemmällä aikavälillä. Kuten innostuskysymyksiinkin, myös kehittymissopimukseen on hyvä palata aika ajoin ja vahvistaa omaa sitoutumista valittuihin tavoitteisiin ja aikatauluun.

Kehittymissopimus

Kehittymissopimus on henkilökohtainen kehittämissuunnitelma. Tee sopimus uuden prosessin alussa esim. opiskelu, uusi ammatti tai elämäntapamuutos. Sopimus kannattaa laatia tekstinkäsittelyohjelmalla, printata ja allekirjoittaa se, kuin mikä tahansa virallinen sopimuspaperi. Muista kuitenkin, että sopimus on kasvun ja kehittymisen väline, jota voi päivittää tarvittaessa. Sopimus ei ole itsetarkoitus.

  1. Korosta, että kyseessä on sopimus, jossa valmennettava sopii itsensä sekä ryhmän kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta ja vastaantulevien haasteiden voittamisesta.
  2. Ohjaa laatimaan kehittymissopimus vapaamuotoisesti: valmennettava valitsee itselleen luontevan tavan. Alla olevien kysymysten avulla sopimuksen laadintaa voi helpottaa. Miettikää yhdessä sopiva aikajakso. Sopimuksessa tulisi ainakin olla kirjattuna mihin pyritään ja miten, sekä miten onnistumista mitataan.
    1. Missä olen nyt?
    2. Minne haluan päästä?
    3. Miten pääsen sinne?
    4. Mistä tiedän päässeeni perille?

Kehittymissopimuksen sekä 50 muuta coachingin ja valmennuksen menetelmää löydät syksyllä 2021 päivitetystä Coachingin ja valmennuksen Ideapakasta. Pakka sopii erityisesti valmentavan johtamisen, koulutuksen, työnohjauksen ja opinto-ohjauksen parissa työskenteleville. Menetelmiä voidaan soveltaa moneen: niiden avulla voidaan esimerkiksi motivoida ja auttaa työntekijöitä tai muita valmennettavia saavuttamaan tavoitteensa.