Kirjoitettu: 24.11.2023

Viimeistelyvaihe on fasilitoinnissa, coachingissa ja palvelumuotoilussa yksi olennaisista vaiheista, jotta asioita saadaan tehtyä loppuun saakka ja henkiseen päätökseen. Tutustu Ideapakan tapaan jäsentää fasilitointeja, löydät täältä ajatuksia ja suunnittelutyökalun auttamaan eri vaiheissa.

Lopetuksissa voidaan viimeistellä tekemistä, tarkastella mennyttä ja suunnata katsetta tulevaan: arvioidaan, summataan, reflektoidaan ja kerätään oppeja jatkoon. Lopetusten merkitys on tuoda esimerkiksi työprojekti tai palaveri päätökseen myös henkisesti. Se auttaa siirtymään uusien asioiden pariin ja tuo prosessin kaaren päätökseen. Summaus auttaa ymmärtämään myös heikkouksia ja vahvuuksia, joiden hahmottaminen kantaa hedelmää tulevaisuudessa.

Henkilökohtaista tekemistä on hyvä tarkastella, kun mikä tahansa oma projekti tulee päätökseen tai vaikkapa vuosi vaihtuu. Reflektiota voi käyttää oikeastaan minkä tahansa asian päättyessä tai kohdatessa ison muutoksen. Oman tekemisen reflektointi on taito, joka kannattaa opetella. Se on kuin kompassi, jonka avulla voit kehittää omaa ajatteluasi ja näkökulmiasi. Ymmärrät paremmin omia valintojasi ja vahvuuksiasi, sekä kirkastat itsellesi sen, missä on petrattavaa ja mihin suuntaan haluat jatkossa kulkea.

Alla oleva merkitysmatka on menetelmä, joka soveltuu etenkin yksilön elämän, projektin tai työn tarkasteluun. Menetelmä on napattu Coahingin ja valmennuksen ideapakasta, mutta sen voi tehdä myös itsenäisesti ilman valmentajan läsnäoloa esimetkiksi kuluneen vuoden summaukseen.

Merkitysmatka

Merkitysmatka on visuaalinen malli, joka kirkastaa elämässä ja työssä merkitykselliseksi koettuja asioita. Menetelmä sopii moneen tilanteeseen: summaamaan ja arvioimaan mennyttä, tukemaan valintoja, uuden elämäntilanteen kohdatessa tai muutosten tuulien puhaltaessa. Se on helppo toteuttaa, tarvitset vain muistiinpanovälineet.

 • Pyydä valmennettavaa pohtimaan kymmentä merkittävintä asiaa tai tapahtumaa elämänsä aikana. Ne voivat olla miltä elämän osa-alueelta tahansa: yksityis- tai työelämän, vapaa-ajan ym. Merkittävät asiat voidaan kirjata paperille tai yksittäisille tarralapuille.
 • Siirtäkää merkittävimmät asiat aikajanalle.
  • Tee paperille aikajana. Jaottele janalle 1–5–10 vuoden välit.
  • Siirtäkää merkitykset sopiviin kohtiin.
 • Keskustelkaa:
  • Mitä opit tilanteista? Mitkä henkilökohtaiset ominaisuutesi vaikuttivat onnistumisiisi?
  • Mitä annoit itsestäsi onnistuneissa tilanteissa?
  • Kuinka sinä vaikutit näihin onnistumisiin/saavutuksiin?
  • Mistä saavutuksista olet erityisen ylpeä?
  • Mitä onnistumisia haluat ottaa mukaan seuraavaan vaiheeseen tai työtehtävääsi?

Merkitysmatkan ja 50 muuta valmennuksen menetelmää löydät Coachingin ja valmennuksen ideapakasta. Pakka sopii erityisesti valmentavan johtamisen, koulutuksen, työnohjauksen ja opinto-ohjauksen parissa työskenteleville.