Kirjoitettu: 17.11.2023

Ongelmanratkaisu on osa päivittäistä elämäämme. Ratkomme jatkuvasti kaikenlaisia ongelmia arjessa ja työelämässä. Pienempiä – kuten vaikkapa lapsen liian pieniksi käyneet lenkkarit – emme välttämättä edes miellä ongelmiksi, vaan hoidettaviksi asioiksi. Perimmiltään yksinkertaisemmatkin ongelmat vaativat kuitenkin taitoja määritellä ongelma (lenkkarit ei mahdu jalkaan) ja laatia toteuttamiskelpoinen suunnitelma (mistä kaupasta uudet ja milloin ehditään mennä sovittelemaan). Ja lopulta arvioidaan onnistumista, eli ihastellaan yhdessä hienoja uusia lenkkareita.

Työelämässä ongelmanratkaisu on taito, jota tarvitaan yhtä lailla jatkuvasti. Ongelmanratkaisu voi olla esimerkiksi ideointia, erilaisten vaihtoehtojen kartoittamista, päätöksentekoa ja valintaa erilaisten vaihtoehtojen välillä. Taitona ongelmanratkaisu on läsnä lähes kaikessa, mitä joudumme työstämään.

Yhdessä työskennellessä hyvä kommunikaatio on yksi avaintaito ongelmanratkaisussa. Asioista keskusteleminen ja viestiminen on iso osa yhteisen ymmärryksen luomista ja sen ylläpitoa. Hybriditilanteissa fasilitaattorin on tärkeää panostaa toimiviin keskusteluyhteyksiin ja laadukkaaseen vuorovaikutukseen. Tähän lukeutuu osaksi myös yhteyssoftan, työskentelyalustojen ja templaattien valitseminen tarkoituksenmukaisesti. Menetelmiä rakentavaan keskusteluun löytyy paljon, yksi hyvä hybridifasilitoinnissa sovellettava on dialogi. Se mahdollistaa rakentavan keskustelun ja ohjaa myös kuuntelemaan.

Hybrididialogi

Hybrididialogi on keskustelu, jossa hyvällä fasilitoinnilla kaikilla on mahdollisuus osallistua ja tulla kuulluksi. Monipaikkaisessakin ympäristössä dialogin pitäisi olla tasa-arvoisen osallistumisen menetelmä, sillä dialogia on käytetty siihen tarkoitukseen aina ihmiskunnan aamuhämärästä saakka.

Käytä menetelmää yhteisen käsityksen muodostamiseen ja ymmärryksen syventämiseen, tai keskusteluun ja pohdintaan ongelman eri ulottuvuuksista ja ilmenemismuodoista.

Osallistujille voi olla hyödyllistä muistiinpanovälineet niin halutessaan, yhteiset muistiinpanot voi tehdä erikseen esim. digialustalla.

Miten

Perusohjeet dialogin pitämiseen löytyvät esim. Erätauko-säätiön sivuilta. Hybriditilanteissa voit harkita seuraavanlaisia muutoksia ja lisäyksiä:

  • Valitse tila ja työkalut huolellisesti. Testaa tekninen set-up ja varmista äänen kuuluvuus. Osa on läsnä ja osa etänä, pohdi kannattaako kaikkien osallistua omilta läppäreiltään vaikka osa olisikin keskenään samassa tilassa?
  • Mieti etukäteen ja kerro heti keskustelun alussa, kuinka puheenvuorot pyydetään sekä varmista, että mukaan kutsutaan myös hiljaisemmat.
  • Keskustelun fasilitoijana painota kuuntelemisen taitoja ja voit halutessasi rajata keinotekoisesti puheenvuorojen määrää.
  • Summaa useammin kuin lähidialogissa millaisia teemoja ja asioita on keskustelussa noussut ja käsitelty.
  • Onko osallistujien mahdollista ja tarpeellista kirjoittaa sanomansa ylös jo sanoessaan tai välittömästi oman puheenvuoronsa jälkeen esim. alustalle? Voit harkita myös sitä, että puheenvuoroista on mahdollista kysyä tarkennuksia, jotta sävy ja tarkoitus tulevat mahdollisimman hyvin esiin.

Tsemppiä! Hybrididialogi ei ole helppoa, mutta monesti menetelmä on paikallaan, koska lisäymmärrystä tarvitaan monipaikkaisessa työympäristössä ja -toteutuksissa.

Hybrididialogi ja 36 muuta hybridifasilitoinnin menetelmää löydät Hybridifasilitoinnin Ideapakasta. Pakka on kehitetty monipaikkaisen työelämän fasilitoinnin työkalupakiksi ja se sisältää ratkaisuja tukemaan yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta. Hybridifasilitointi sopii kaikentasoisille fasilitaattoreille. Suosittelemme pakkaa erityisesti projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja organisaatiomuutoksen kanssa kamppaileville. Katso verkkopuodistamme myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka.