Kirjoitettu: 10.11.2023

Yksi fasilitaattorin tärkeimmistä tehtävistä on luoda yhteiselle tekemiselle turvallinen ilmapiiri, jossa jokainen osallistuja kokee olevansa osa tiimiä ja uskaltaa osallistua yhteiseen työskentelyyn. Turvallisen ilmapiirin merkitys näkyy hyvin toimivassa kommunikaatiossa ja yhteistyön sujumisessa siten, että ongelmatilanteissakin asiat saadaan ratkottua ilman ylimääräistä kitkaa.

Iso osa turvallista ilmapiiriä on kokemukset kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Niinpä fasilitaattorin kannattaakin panostaa tasa-arvoisen osallistumisen mahdollistamiseen, jossa jokainen saa aikaa ja tilaa esittää ajatuksiaan ja muut kuuntelevat. Hybridifasilitoinnissa tasa-arvon merkitys korostuu entisestään, sillä erilaiset osallistumisen tavat (lähi- ja etäosallistuminen, asynkroninen eli eriaikainen tai omahetkinen osallistuminen) vaikuttavat osallistumisen kokemukseen hyvin paljon.

Menetelmiä tasa-arvoiseen osallistumiseen löytyy onneksi monia ja niitä voidaan soveltaa myös hybridifasilitoinnissa. Alla oleva Piiri on hyvä esimerkki ikiaikaisesta, mutta edelleen toimivasta tasa-arvoisen osallistumisen menetelmästä, jonka soveltaminen on helppoa lähes kaikissa tilanteissa.

Piiri

Piiri on vanhimpia ihmisen tuntemia tasa-arvoisia kohtaamispaikkoja. Piiriä voi fasilitoinnissa soveltaa esim. dialogissa, kuulluksi tulemisessa sekä erilaisessa osallistamisessa. Piiri (eng. Circle Way) on olennainen osa esim. Art of Hosting -metodologiaa. Käytä menetelmää tasa-arvoiseen kohtaamiseen ja kokonaisymmärryksen laajentamiseen.

Valmistele mahdollisimman tasa-arvoinen kohtaamisen mahdollisuus. Joskus tasavertaisuus voi tarkoittaa sitä, että kaikki ovat ”etänä” eli lähiosallistujat ovat omien läppäreidensä takana tai kameroita ei pidä kukaan päällä. Huolehdi muistiinpanoista tai nimeä kirjuri erikseen, jos sellaiseen on tarvetta.

Miten

 • Hyvä piirin rakenne on selkeä:
   1. Aloitus
   2. Check-in
   3. Keskusteluvaihe
   4. Check-out
 • Piirityöskentelyssä voidaan jakaa erilaisia rooleja, kuten avaaja (host), paimen (guardian) ja kirjuri (scribe). Roolit voivat olla myös kiertäviä, jolloin kaikki pääsevät osallistumaan ilman velvollisuuksia.
 • Piirissä on erilaisia hyviä käytänteitä ja toimintatapoja kuten läsnäoleva kuuntelu, tarkoituksenmukainen puhe sekä ryhmän hyvinvoinnin ylläpitäminen.
 • Työtavalle leimallista on nostaa esiin yhteisvastuu, jotta mm. kaikki pääsevät ääneen, keskustelun fokus säilyy ja tilanteen energiaa ylläpidetään.
 • Piirillä voi olla erilaisia tavoitteita: päätökset, tarinankerronta, ymmärryksen lisääminen tai vaikkapa dialogi.

Piiri ja 36 muuta hybridifasilitoinnin menetelmää löydät Hybridifasilitoinnin Ideapakasta. Pakka on kehitetty monipaikkaisen työelämän fasilitoinnin työkalupakiksi ja se sisältää ratkaisuja tukemaan yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta. Hybridifasilitointi sopii kaikentasoisille fasilitaattoreille. Suosittelemme pakkaa erityisesti projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja organisaatiomuutoksen kanssa kamppaileville. Katso verkkopuodistamme myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka.