Kirjoitettu: 27.11.2020

Tänä vuonna meitä kaikkia on haastanut monenlaiset uudet tilanteet ja niiden aiheuttamat tunnetilat. Etätyöskentelyn rutiinit voivat olla hukassa, fokuksen löytäminen voi olla vaikeaa ja eristäytyminen sekä harrastustoiminnan supistuminen saattaa painaa mieltä ja kehoa. Valmennettavalle eli coachattavalle nämä voivat aiheuttaa haasteita esimerkiksi keskittymisessä, tekemisen mielekkyydessä tai jaksamisessa. Valmentajan on tärkeää kohdata valmennettavan tuntoja ja mielialoja ja pyrkiä löytämään ratkaisuja motivaation ja fokuksen löytämiseen ja sitä kautta fiiliksen kasvattamiseen omaa tekemistä arvioitaessa.

Coachingissa ja etävalmennuksessa voi hyödyntää liikkumiseen ja ympäristön havainnointiin ohjaavia menetelmiä. Aloita itsetuntemuksen rakentaminen synnyttämällä positiivisia tunnetiloja. Staattisuuden vähentämiseksi kannusta etäohjattavaa lähtemään liikkeelle. Ulkoilu ja ympäristön tarkastelu vaikkapa kameran linssin läpi auttaa suhteuttamaan itseä maailmaan ja omaan elinpiiriin. Kävelylenkki lisää samalla verenkiertoa ja lisää voimavaroja. Kokeile alla olevaa menetelmää kasvattaaksesi etävalmennettavasi kiitollisuuden tunnetta!

Katse kiitollisuuteen

Katse kiitollisuuteen on menetelmä, joka auttaa valmennettavaa havaitsemaan kiitollisuuden tunnetta aikaansaavia ilmiöitä, tapahtumia ja tunnelmia. Menetelmä virittää myönteisiin tunnelmiin, kasvattaa voimavaroja ja lisää itsetuntemusta. Etävalmennukseen menetelmä sopii erinomaisesti, valmennettava tarvitsee vain kameran kuvien ottamiseen ja videoyhteyden valmentajaan kuvien läpikäymiseksi.

  1. Pyydä valmennettavaa ajattelemaan kiitollisuutta ja kaikkia niitä asioita, joista hän tuntee kiitollisuutta. Kysy valmennettavalta: Minkälaiset asiat, ihmiset, tunnelmat, tapahtumat, paikat tai tilat kiitollisuuteen liittyvät? Missä ne ovat? Miten niitä löytäisi?
  2. Kirjoita valmennettavan kertoman asiat paperille ja laatikaa suunnitelma kiitollisuuden kohteiden löytämiseksi.
  3. Lähetä valmennettava ottamaan kuvia.
  4. Pyydä valmennettavaa liikkumaan lapsen, lomalaisen tai turistin silmin, kuin näkisi tutunkin kohteen ensimmäisen kerran. Innostusta ja kiitollisuudentunteita herättäviä kohteita löytyy helpommin.
  5. Käykää kuvat yhdessä läpi ja anna valmennettavan arvioida niiden herättämiä tunnelmia itsessä.

Lisävinkkinä voit teetättää valmennettavalla kuvista kollaasin. Jo 15 minuuttia päivässä kiitollisuutta herättävien asioiden äärellä herättää myönteisyyttä.

Löydät menetelmän katse kiitollisuuteen Coachingin & valmennuksen ideapakasta, yhdessä 49 muun valmennuksen menetelmän kanssa. Pakka perustuu valmentavan johtamisen, coachingin, työnohjauksen tai NLP:n yleisesti tunnettuihin ja käytettyihin menetelmiin.