Kirjoitettu: 15.9.2023

Kirjoittanut Jani Turku

Ideointi on kovaa työtä ja kuten viestintätoimistossa työskentelevä tuttuni sanoi, hyvät ideat on kestävyyslaji. Idean aihioita ja raakileita tarvitaan paljon, jotta määrän kautta alkaa syntyä myös laatua. Fasilitoinnin kannalta ideointi on usein selkeää siltä osin, että tavoite on yleensä helppo asettaa. Toisaalta ideointi nimenomaan on haastavaa, sillä ideoista halutaan mahdollisimman hyviä ja sen mittaaminen ei ole yksinkertaista.

Tiivistin eräänlaisen ideoinnin tai kehittämisen työpajan kokonaisuudeksi, joka taipuu hyvin Ideapakan suunnitteluframeworkin mukaiseen raamiin. Tarkemmin suunnittelupohja kuvataan blogissa täällä ja sillä on luotu aikaisemmin palvelumuotoilun työpaja sekä mietitty millainen on hyvä kokous.

Ideointi: kuinka rakentaa luovan ideoinnin työpaja

Ideapakan suunnittelutyökalussa työpaja tai kokonaisuus jaetaan viiteen. Avaan kokonaisuuden vaihe kerrallaan ja esitän siihen vaihtoehtoja, joista muodostuu kokonaisuus, joka sopisi monen ammattilaisen vetämäksi varsin hyvin. Lisäksi halusin valita kaikki menetelmät samasta ideapakasta näyttääkseni, että menetelmät taipuvat moneen osioon ja ne voidaan nähdä monelta kannalta.

  1. Alkuun on hyvä saada osallistujien luovuutta lämmiteltyä ja kaikkien suu auki. Ideoiden laadulla ei ole mitään väliä, tärkeintä on määrä. Saattaisin asettaa työvaiheelle suhteellisen avoimen otsikon ja käyttää menetelmää Post-it 2 me, eli hahmottaa kysymyksen ns. hyviä ja huonoja puolia. Jos taas ryhmälle toimii paremmin yksilöllinen työvaihe, niin voitaisiin miettiä sopivia kysymyksiä ja kokeilla raakakirjoitusta eli Brainwritingia.
  2. Nykytila. Ongelmajalostamo lisää yhteistä ymmärrystä sekä muodostaa vahvemman yhteisen käsityksen ongelmasta, sen luonteesta ja eri ulottuvuuksista. Menetelmässä tutkitaan ongelmaa ja nimenomaan rakastetaan miettiä sitä ongelmaa ennen kuin rynnätään hahmottelemaan yhtään ratkaisua.
  3. Tulevaisuus. Tulevaisuutta voi lähestyä monella tapaa ja sen voi nähdä suuntana tai konkreettisina tuloksina tai lopputulemana. Ideoinnin hengen tiivistää menetelmä 100 ideaa ja tiedän innovoinnin prosesseja, joissa sata on hyvä alku ja tähtäin on kolminkertainen! Ideoinnin klassikko on tietenkin Brainstorming eli aivoriihi. Samalla tavalla voidaan käyttää menetelmää Lootuskukka, jolla päästään helposti varioimaan ja valitsemaan useista vaihtoehdoista. Jos kaipaa todella monipuolista ideoinnin työkalua, niin mä suosittelen kokeilemaan rauhassa ja ajan kanssa SCAMPERia, josta syntyy suuri määrä mahdollisuuksia. Ja joskus, kun haussa on yksinkertaista, voisi kokeilla menetelmää Mitä da vinci tekisi.
  4. Tekeminen on syytä suunnitella huolella ja siihen voisi tästä pakasta soveltaa esim. Walt Disneyn strategiaa, joka sopisi itse asiassa useaan vaiheeseen ja hoitaisi taitavan fasilitoijan käsissä myös ison osan nykytilaa ja tulevaisuuttakin. Jos tekemistä haluaa suunnitella moniulotteisesti ja osallistaen, Idealogi on mainio menetelmä ja sillä voidaan tehdä monimutkaisiakin asioita.
  5. Loppuun eli työpajan yhteenvetoon sopisi oma suosikkini eli Sinne ja takaisin, joka sisältää tosi nörtin viittauksen Tolkieniin, mutta myös kuvaa itse menetelmän: vaikkapa pareittain, kävelkää yhteen suuntaan esimerkiksi viisi minuuttia ja miettikää suunnitelman huonoja puolia, ja kun käännytte takaisin, nostakaa esiin erityisesti hyvät puolet. Kävely voidaan purkaa yhdessä ja poimia ylös tärkeät näkökulmat mitä ei vielä oltu kirjattu ennestään.

Bonus-menetelmä: Lightning Decision Jam on kokonaisuus, joka taipuu taitavissa käsissä kokonaiseen työpajaan – siis ihan alusta loppuun. Tiedän monien käyttäneen sitä varsinkin helppoutensa takia.

 

Lataa työkalu itsellesi täältä: 

 

Löydät lisää ideoinnin menetelmiä Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta! Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.