Kirjoitettu: 4.11.2022

Ryhmässä työskentely toimii parhaiten silloin, kun kaikki tiimin jäsenet jakavat ymmärryksen käsiteltävästä asiasta, ongelmasta tai tilanteesta. Metaforisesti voidaan puhua samalla kartalla olemisesta. Ryhmän yhteinen ajattelu on parhaimmillaan juuri tätä – ryhmässä hahmotetaan yhdessä mistä on kyse ja miten asiassa edetään, miten työt jaetaan ja millä aikataululla. Yhteistyö on mutkattomampaa, kun tiimin ajattelua käydään läpi yhdessä.

Yhteistä karttaa etsiessä avainasemassa on ryhmän fokusointi. Fokusointiin kannattaa käyttää apuna fasilitointia: fokusointi on itse asiassa olennainen osa fasilitointia. Hyvä fasilitaattori osaa ohjata ryhmää yhteiseen suuntaan ja kirkastaa mitä kohti ollaan menossa. Fokusointiin käytetty aika auttaa luomaan pohjan, josta voidaan ponnistaa kohti uusia ratkaisuja. Lopputuloksena on jouhevasti toimiva yhteistyö, selkeämpi työnkuva sekä entistä parempi motivaatio työhön tarttumiseen.

Sinne ja takaisin

Sinne ja takaisin on menetelmä eri näkökulmien tutkimiseen ja tunnistamiseen sekä kokonaisuuden hahmottamiseen. Menomatkalla otetaan huomioon huolet ja ongelmat ja kun käännytään takaisinpäin, päästään miettimään vapaammin tulevaisuutta positiivisessa valossa – sekä ratkaisuja.

Menetelmä auttaa fokusoimaan ajattelua. Tarvitset vain muistiinpanovälineet.

Etäversiossa jakautuminen pienryhmiin kannattaa tehdä kolmen ihmisen ryhmissä. Yhteydenpito hoidetaan puhelimella ja yksi ryhmästä toimii kirjurina. Kaksi muuta kävelevät tahoillaan.

Tee näin:

  1. Määrittäkää aihe tai kysymys mitä pohditaan tai mihin fokusoidaan.
  2. Jaa ryhmä pareihin tai pienryhmiin ja valitkaa ryhmistä tarvittaessa kirjuri tekemään muistiinpanoja.
  3. Määrittäkää ryhmille aikaraami tai etäisyys ja lähetä ihmiset kävellen matkaan:
    • Menomatkalla on tarkoitus keksiä pelkästään negatiivisia puolia aiheesta. Kyseessä voivat olla huolet, heikkoudet tai muut huolta aiheuttavat ominaisuudet tai puutteet.
    • Kun käännytään paluumatkalle, keskitytään miettimään vastaavasti hyviä puolia eli vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
  4. Pienryhmien pohdinnoista olennaiset voidaan kirjata ylös ja kerätä yhteiseen dokumenttiin.

Sinne ja takaisin sekä 40 muuta ryhmäytymisen menetelmää löydät Ryhmäytymisen ideapakasta. Pakka sopii erityisesti fasilitoijille, ryhmän- ja projektien vetäjille sekä opettajille.