Kirjoitettu: 11.11.2022

Ryhmätyöskentelyssä on aina erilaisia osallistujia. Osa porukasta on puheliaampia, toiset mieluummin kuuntelevat. Syitä erilaiseen osallistumiseen on monia: ero voi olla esimerkiksi temperamenteissa, jollakin voi olla enemmän tietoa aiheesta kuin toisella, ryhmädynamiikka ja ammattiroolit voivat ohjata osallistumista tai muutama osallistujista ovat juuri liittyneet tiimiin. Joskus jollakin voi olla ihan vain huonot yöunet takana, eikä aktiivinen osallistuminen luonnistu. Erilaisesta osallistumisesta huolimatta jokaisen tiimiläisen läsnäolo on tärkeää.

Ryhmän osallistumista on hyvä herätellä heti aluksi. Aloitus riippuu ryhmästä ja sen tarpeista: joskus tarvitaan virallinen esittelykierros, jäänsärkemistä tai alkuleikkejä. Fasilitoinnissa puhutaan ryhmän aktivoinnista tai energisoinnista, jolloin osallistujia lämmitellään aiheeseen ja luodaan turvallista osallistumisen kulttuuria. Olipa kyseessä sitten kokous, ideointitilanne tai ongelmanratkaisutuokio, tilaisuuden fasilitoinnissa kannattaa ottaa huomioon erilaiset osallistujat ja vireystilat. Hyvin fasilitoidulla lämmittelyllä ryhmää saadaan aktivoitua ja viritettyä tilaisuuteen. Usein aktivointi kannattaa tehdä pienissä ryhmissä, jolloin jää murtuu helpommin ja osallistumisen kynnys madaltuu. Samalla hiljaisemmatkin pääsevät ääneen ja jakamaan ajatuksiaan.

Kokeile esimerkiksi porinaryhmää ryhmän aktivoimiseen – tai välienergisointiin pidemmässä tilaisuudessa.

Porinaryhmä

Porinaryhmä on menetelmänä hyvin yksinkertainen ja helposti lähestyttävä. Kyseessä on vapaamuotoinen lyhyt keskustelutuokio pareittain tai pienryhmissä. Jokainen osallistuja tuo aktiivisesti esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Käytä menetelmää tilaisuuden rytmittämiseen ja ryhmän aktivoimiseen.

Etäversiossa voit käyttää yhteyssoftan pienryhmätoimintoa, jonka avulla jaat keskustelijat porinaryhmiin.

Tee näin

  1. Ohjaa osallistujat pienryhmiin esim. 2–5 henkilöä.
  2. Anna ryhmille lyhyt keskustelutehtävä käsiteltävästä aiheesta. Aiheen tulee innostaa keskustelemaan.
  3. Kirjoita aihe näkyville.
  4. Rajaa keskusteluaika (2–4 min), jotta osallistujat pysyvät aiheessa.
  5. Tee nopea kierros, jotta kaikki ryhmät saavat käsityksen muiden keskusteluista.
    • ”Mainitkaa kaksi asiaa, joista keskustelitte.”
    • ”Mitä erityistä keskustellussa tuli esiin?”

Porinaryhmän voi yhdistää melkein mihin tahansa toiseen menetelmään.

Löydät lisää ryhmätyöskentelyyn sopivia fasilitointimenetelmiä Kokoukset ja palaverit -ideapakasta! Pakka sopii etä- ja lähikokouksiin ja suositellaan tiiminvetäjille, projektipäälliköille, fasilitaattoreille ja kaikille, jotka haluavat kokouksista ja palavereista parempia.