Kirjoitettu: 18.11.2022

Kokonaisuuden hahmottaminen yhdessä on taito, johon jokaisen tiimin kannattaa panostaa. Usein tietotyössä kokoonnutaan yhteen ratkomaan ongelmia, suunnitellaan vaikkapa tulevaa strategiaa tai kohdataan joku muu tilanne, jossa tarvitaan yhteistä ajattelua. Tällöin kaivataan kokonaiskuvaa, jonka hahmottamiseen kannattaa käyttää aikaa yhdessä. Kun kokonaisuus on kirkastettu yhdessä, siihen on helppo keksiä ratkaisuja, ehdottaa seuraavia askeleita, jakaa työtehtäviä sekä luoda aikatauluja.

Ryhmässä on paljon tietoa ja osaamista. Samalla ryhmässä on myös paljon näkökulmia ja erilaisia hahmotuksen tapoja. Erilaiset näkökulmat ja osaamisalueet ovat rikkaus, joka on hyödyksi kokonaisuutta hahmottaessa.

Ryhmää fasilitoidessa on tärkeää mahdollistaa kaikkien osallistuminen. Yhteistä kokonaisuutta hahmottaessa kannattaa valita menetelmä, jossa jokainen tiimistä pääsee vaikuttamaan omalta osaltaan kokonaiskuvan muodostamiseen ja keskustelemaan näkemyksistään. Pari- ja pienryhmäkeskustelut ovat helppo ja nopea tapa osallistaa jokainen. Tärkeää on myös kerätä tietoa ylös ja etenkin isoja kokonaisuuksia hahmottaessa esittää tietoa siten, että yksityiskohtien suhde kokonaisuuteen tulee näkyväksi. Hyvä keino on luoda tiedosta visuaalinen esitystapa, kaavio, joka jää helpommin mieleen.

Kokeile kalanruotokaaviota kokonaisuuden hahmottamiseen ryhmässä. Voit yhdistää menetelmän esimerkiksi porinaryhmään.

Kalanruotokaavio

Kalanruotokaavio on ongelmien syy- ja seuraussuhteiden analysointimenetelmä. Perimmäisiä ongelman aiheuttajia ja syitä etsitään sekä tarkastellaan kaavion avulla.

Käytä menetelmää virheiden ehkäisemiseen ja ennakointiin tai ongelmien syiden selvittelyyn ja luokitteluun. Kaavio soveltuu kokonaisuuden hahmottamiseen muissakin tilanteissa.

Tarvitset ison paperiarkin, tarralaput, fläppitaulun tai kaikille jaetun digitaalisen alustan.

 

Tee näin

  1. Määritä ongelma.
  2. Kirjoita se kalanruodon päähän.
  3. Kirjaa selkäruodosta lähteviin päähaaroihin jo olemassa olevan ongelman aiheuttajia ja syitä (2–6 asiaa). Niitä voivat olla esimerkiksi laitteet, materiaalit, ihmiset ja toimintatavat.
  4. Kirjaa selkäruodon alahaaroista lähteville viivoille ensi- ja toissijaisia syitä kysymällä esimerkiksi: Miksi tämä ongelma syntyy ja mitkä/ketkä siihen vaikuttavat.

Löydät kalanruotokaavion templaatin käyttöösi Mirossa täältä.

 

Kalanruotokaavion ja 52 muuta fasilitoinnin menetelmää löydät Ketterän fasilitoinnin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa kaikille ketterien tiimien vetäjille, Scrum Mastereille ja Product Ownereille, tietotyön fasilitaattoreille sekä Agile Coacheille.