Kirjoitettu: 25.11.2022

Tiimityössä ajatellaan yhdessä ja erikseen. Jokainen tiimin jäsen on toki omanlaisensa ajattelija, mutta tiimeissä on myös paljon yhteistä ajattelua, jonka pohjalle yhteistyö ja sen päämärät rakentuvat. Yhteinen ajattelu on usein kulmakivenä myös ryhmän motivaatiolle: Miksi tätä tehdään? Mitä halutaan saavuttaa? Ideaalitilanteessa kaikilla on selkeä kuva tavoitteista ja toisaalta myös syvemmistä syistä yhdessä työskentelyyn.

Tiimissä työskentely ei kuitenkaan ole aina harmonista ja yhteisten päämäärien hahmottaminen voi tuntua arjessa haastavalta. Erilaiset pattitilanteet, ongelmat ja jumiutuneet ajatukset nakertavat motivaatiota silloin, kun selkeää kuvaa tekemiselle ei tunnu löytyvän ja tiimin työt junnaavat paikoillaan. Näissä hetkissä ajattelua on hyvä haastaa ja etsiä uudenlaisia näkökulmia yhdessä.

Ryhmän yhteinen ajattelu ja sen kehittäminen vahvistuu näkökulmaa vaihtaessa. Uusi lähestymistapa on menetelmä, jonka avulla jumiutuneita tilanteita ja ongelmavyyhtejä voidaan tarkastella turvallisesti yhdessä. Menetelmän avulla haastetaan ajattelua ja luodaan yhdessä uutta. Uusia lähestymistapoja tarkastellessa ryhmä samalla motivoituu uudelleen yhteiseen tekemiseen.

Uusi lähestymistapa

Ominaisuuksia listaamalla ja analysoimalla voidaan yhdessä löytää uusi lähestymistapa. Käytä menetelmää silloin, kun ongelma tai haaste tuntuu liian monimutkaiselta tai kun haluat ohjata tiimiä katsomaan asiaa toisesta näkökulmasta.

 1. Määritä ongelma tai haaste. Tarvittaessa rajaa se pienempiin osiin.
 2. Analysoikaa yhdessä ongelmaa ja listatkaa siihen liittyviä ominaisuuksia.
 3. Lähestykää kutakin ominaisuutta kerrallaan ja yrittäkää keksiä, miten voisitte muuttaa tai kehittää sitä.
  • Kysymyksiä pohdinnan tueksi:
   • Pitääkö tämän olla näin?
   • Miksi tämän pitää olla näin?
   • Voisiko asian nähdä toisella tavalla?
 4. Oivalluksista ja muutoksista voidaan kasata to-do-lista tai tiimin yhteinen kanban-taulu.

Joskus on hedelmällisempää, että jokainen pohtii ensin itsekseen näkökulmia ja kerää niitä liimalapuille. Sen jälkeen koko ryhmä voi tarkastella kerättyjä näkökulmia yhdessä ja pohtia ratkaisuja.

Uusi lähestymistapa löytyy Hyvän johtamisen työkalupakista. Pakka sisältää 49 menetelmää ja se soveltuu erityisesti johtamiseen, projektinvetämiseen ja tiimin esimiehille. Pakan menetelmien avulla tuet, kehität ja arvioit esimiestyöskentelyä