Kirjoitettu: 2.12.2022

Ryhmässä osallistuminen yhteiseen tekemiseen riippuu aina ryhmän dynamiikasta ja osallistujien erilaisista temperamenteista ja vireystiloista. Tämä pätee myös ideointiin.Ryhmän ideointia ei ole järkevää aloittaa tyhjästä, vaan ideointipalaveria tai -työpajaa kannattaa suunnitella etukäteen. Ideointitilaisuutta suunnitellessa on hyvä muistaa kolme asiaa:

 1. selkeä tavoite,
 2. osallistava työtapa ja
 3. avoimen ilmapiirin luominen.

Kun fasilitoit ryhmän ideointia, aseta tilaisuudelle selkeät tavoitteet ja tuo ne avoimesti kaikille ilmi. Tavoite ohjaa ryhmän ideointia ja fokusoi toimintaa olennaiseen. Tällöin aikaa ei huku sivupoluille, vaan ideointi pysyy aiheessa.

Osallistava työtapa puolestaan mahdollistaa kaikkien osallistumisen – myös niiden hiljaisempien ja yksilötyöskentelyyn tottuneiden. Ideointiin kannattaa valita sellainen menetelmä, jossa on myös itsenäistä työskentelyä ainakin ideointivaiheessa.

Tuo ryhmälle alusta asti esille ajatus avoimesta ilmapiiristä. Ideointivaiheessa ideoiden määrä on tärkeää, ei laatu. Osallistujia on hyvä kehottaa karistamaan turha kriittisyys ja ideoiden arvostelu liian varhaisessa vaiheessa. Avoin ilmapiiri poistaa ideoinnista turhia esteitä ja tuottaa rikkaamman määrän monipuolisia ideoita, joista on hyvä lähteä jalostamaan sopivia ratkaisuja.

Kokeile esimerkiksi OPERAa ideoinnissa. Sen avulla osallistat koko ryhmää ja lopputuloksena on suuri määrä ideoita.

OPERA

OPERA on kokonainen ideointimenetelmä, joka etenee vaiheittain. Viisivaiheinen OPERA sopii hyvin ryhmän tavoitteiden asettamiseen ja yhteiseen ideointiprosessin analysoimiseen. Voit käyttää menetelmää myös toiminnan selkeyttämiseen ja pelisääntöjen rakentamiseen ryhmälle.

Tarvitset menetelmää varten paperia, erivärisiä tusseja ja teippiä. Etä- ja hybridiversiossa voit käyttää sopivaa työpohjaa. Ideapakan OPERA-työpohja Mirossa löytyy täältä. Löydät myös muita ideoinnin valmiita työpohjia täältä.

Ideapakan OPERA-työpohja on vapaasti käytössäsi.
 • O – Pyydä osallistujia kirjaamaan paperille Omia ajatuksiaan ideoinnin aiheesta 5 minuutin ajan. Näin hiljaisemmatkin osallistujat tulevat huomioiduksi.
 • P – Jaa osallistujat Pareiksi tai pienryhmiin ja pyydä keskustelemaan edellä kirjoitetuista ajatuksista 5–10 minuutin ajan. Paljon ideoita ilmassa, parhaat paperille.
 • E – Ideoiden Esittelyt. Pyydä pareja tai pienryhmiä kertomaan parhaat ideansa 10 minuutin aikana. Toisten ideoita ei ole tarkoitus kritisoida.
 • R – Ehdotusten Ristiinarviointi. Kerratkaa osallistujien kanssa esille tulleet ideat, jolloin pienryhmissä nousseet asiat kerrotaan koko porukalle.
 • AAsioiden ryhmittely. Yhdistelkää samanlaiset ideat tai ajatukset. Aikaa 5 minuuttia.
  Valitkaa niistä parhaat esimerkiksi äänestämällä. Aikaa 10 minuuttia.

  • Kehota osallistujia antamaan kolme plus-merkkiä valituille konsepteille. Valinta saa tapahtua itsenäisesti ja se ohjaa kohti asetetun kysymyksen vastausta.
  • Laske plus-merkit lopuksi ja sovi osallistujien kanssa yhdessä aikataulu jatkotoimenpiteille sekä vastuuhenkilö ja seuranta.

Nopeat, helposti toteutettavat toimenpiteet kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

Löydä lisää ideoinnin menetelmiä Ideoinnin ja luovuuden ideapakasta. Pakka sopii projektipäälliköille, tiiminvetäjille, tuotekehittäjille, palvelumuotoilijoille ja kaikille arjen isojen, pienten ja visaisten ongelmien ratkojille.