Kirjoitettu: 21.5.2021

Hyvät ideat ja niiden kehittely eivät yleensä synny tyhjiössä. Ideoinnista ja ideoiden kehittelystä saa enemmän irti, kun tiimi ideoi hyvin ohjatussa ja sopivasti strukturoidussa ympäristössä, esim. virtuaalisella työpohjalla tai yhteiskehittelyalustalla. Työpajat ovat ideoinnin tehobuusti, jossa ideointi ja kehittäminen fasilitoidaan ohjattuna prosessina, ja tuloksena on selkeitä, valmiita ja käytettäviä lopputuotteita.

Lightning Decision Jam on kokonainen ideointityöpaja, jonka AJ&Smart on kehittänyt Design Sprintin tarpeisiin. Käytä menetelmää silloin, kun tiimilläsi on tarve tehdä nopeita päätöksiä, hahmottaa kokonaisuuksia tai fokusoida suunnittelua ja päättää suuntaa. Työpaja alkaa vapaasta ideoinnista ja päättyy toteutettaviin ratkaisuihin!

Lightning Decision Jam

 1. Aloittakaa toimivista asioista: Aloittakaa työskentelemällä yksin. Jokainen osallistuja kirjoittaa liimalapuille käsiteltävästä aiheesta mikä kaikki siinä on toimivaa. Ideoita saa kirjoittaa niin monta kuin mieleen tulee, yksi idea per liimalappu. Sen jälkeen osallistuja kerrallaan avaa liimalappujensa sisältöä lyhyesti toisille ja samalla lappuja siirrellään työpohjan purjeveneen yläosaan.
 2. Hahmottakaa ongelmat: Toisessa vaiheessa aloitetaan myös yksilötyöskentelyllä. Osallistujat kirjoittavat yksinään liimalapuille ongelmia, haasteita, ärsytyksiä, hankaluuksia ja huolia. Sen jälkeen laput siirretään nopeasti työpohjaan veneen alle, eli ns. veteen.
 3. Äänestäkää tärkeimmistä: Kolmannessa vaiheessa ei vielä keskustella, vaan äänestetään kakkoskohdan ongelmista ne, jotka ovat osallistujien mielestä olennaisimpia ja osuvimpia. Jokainen voi äänestää omiakin liimalappuja, jos ne tuntuvat tärkeimmiltä, mutta suhtautukaa avoimesti myös muiden listaamiin ongelmiin.
 4. Priorisoikaa ongelmia: Seuraavaksi fasilitoija siirtää pikaisesti eniten ääniä saaneet ongelmat työpohjan janalle ja järjestää ne prioriteettien mukaan.
 5. Muotoilkaa ongelmista haasteita: Viidennessä vaiheessa fasilitoija kopioi eniten ääniä saaneet ongelmat ja niistä muodostetaan yhdessä työpohjaan Kuinka me voisimme -väittämiä (KMV). Tällä vaiheella käännetään ajattelua hieman laveammaksi ja kohti ratkaisuja.
 6. Ideoikaa ilman keskustelua: Ilman erillistä keskustelua, kirjoittakaa seuraavaksi työpohjaan useampia ratkaisuja liimalapuille jokaiseen KMV-väittämään kohdasta 5. Määrä alkaa tuottaa laatua, eli enemmän on parempi.
 7. Äänestäkää ratkaisuista: Tässä vaiheessa äänestetään ratkaisuista, jotka parhaiten ratkaisevat KMV-väitteen.
 8. Priorisoikaa ratkaisuja: Fasilitoija siirtää äänestyksessä suosituimmat ratkaisut oikeaan kohtaan ja järjestää ne prioriteettien mukaan.
 9. Päättäkää toteutuksista: Tässä vaiheessa päätetään yhdessä toteutuksista.
  • Aloittakaa vaikuttavuudesta: Fasilitoijan johdolla järjestetään priorisointijärjestyksessä ratkaisut nelikentän oikealle kohdalle. Pohtikaa yksinkertaisesti sitä, onko lapussa esitetty ratkaisu missä kohtaa vaikuttavuuden akselilla.
  • Kun vaikuttavuus on määritetty, samalla tavalla määritetään vaiva: mihin kohtaa nelikenttää ratkaisu kuuluu vaivan akselilla.
  • Toistakaa sama kaikille lapuilla oleville ratkaisuille.
 10. Tehkää ratkaisuista toteutettavia: Lopuksi tuokaa kohdan 9 lappuja työpohjassa kohdan 10 paikalle ja tehkää niistä yhdessä toteutuksen kokoisia, jotta asiat lähtevät etenemään. Eteneminen saattaa vaatia useita askeleita, joskus jopa kolme erillistä.

Lightning Decision Jamin työpohjan eli templaatin löydät Mirosta ja Muralista, suomenkieliset pohjat on toteuttu AJ&Smart:n luvalla. Ideapakka tarjoaa templaatit maksutta käyttöösi, kerro meille mistä pidit ja mitä toivoisit lisää? Mural ja Miro vaativat rekisteröitymisen, jotta pohjista saa täyden potentiaalin irti.