Kirjoitettu: 9.10.2020

Hyvä yhteenveto auttaa tiimiä arvioimaan, missä ollaan ja mitä saavutettiin. Samalla osallistujat viimeistelevät tehtyä työtä myös henkisesti, jolloin energiaa vapautuu muuhun tekemiseen. Kun ongelma on ratkaistu, viimeistely auttaa siirtymään eteenpäin.

Ideapakan fasilitointiprosessi on jaettu viiteen osaan: Alkuun, Nykytila, Tulevaisuus, Tekeminen, Loppuun. Ketterän fasilitoinnin ideapakka on jaettu näihin osiin, mutta monia menetelmiä voi myös rohkeasti soveltaa prosessin eri vaiheissa.

Ideapakan fasilitointiprosessin viimeinen vaihe on loppuun-osio. Tämä vaihe kiteyttää ja konkretisoi palaverin, työpajan tai muun tehdyn prosessin annin. Loppuun-osiolla on merkitystä myös kiitosten kautta: annetut kiitokset tehdystä työstä ja saavutetuista oivalluksista viimeistelevät prosessin ja luovat tuntemusta prosessin päätepisteen löytymisestä.

Ongelmanratkaisun näkökulmasta viimeistelyssä voidaan tarkastella tehtyä työtä, arvioida onnistumisia ja luoda perustaa jatkolle. Jokaiselle tiimiläiselle tulee selväksi, mitä on saatu aikaiseksi ja millä tavalla: miten ongelmaa käsiteltiin, pilkottiin ja ratkaistiin kaikkia tyydyttävällä tavalla. Summaus syventää myös omia ja tiimin yhteisiä työtapoja, joiden tiedostaminen auttaa tulevaisuudessa kohdattavien ongelmien ratkomisessa.

Tehkää oppimismatriisi!

Oppimismatriisi on menetelmä, jolla vedetään yhteen prosessin ydinanti. Tarvitset vain valkotaulun, fläppipaperia tai muun vastaavan työvälineen esim. verkossa.

  1. Piirrä taululle yhteinen nelikenttä, jossa ovat seuraavat osa-alueet (symbolit):
   • Mitä tehtiin hyvin? (hymiö)
   • Mitä pitäisi tehdä toisin? (delta)
   • Uusia ideoita/oivalluksia? (lamppu)
   • Kiitokset. (ruusukimppu)
  2. Käy läpi kenttä kerrallaan kysymällä osanottajien ajatukset. Kirjaa ylös nelikenttään esiin nousevia asioita otsikkotasolla.

Voit lopuksi pyytää osanottajia pohtimaan vastauksia yksin tai parin kanssa ennen yhteistä keskustelua.