Kirjoitettu: 2.10.2020

Sanonta sen toteaa: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Ideapakan fasilitointiprosessin neljännessä vaiheessa siirrytään tekemiseen. Nykytilan ja tulevaisuuden kartoittamisen jälkeen on helppoa valita hyvistä vaihtoehdoista se mitä tehdään ja millä aikataululla.

Ketterä tiimi neuvottelee ja tekee päätöksiä yhdessä. Kun tekemistä ja toteutusta suunnitellaan, törmätään väistämättä päätöksentekoon ja priorisointiin. Tehty pohjatyö tarjoaa useita hyviä vaihtoehtoja, joista täytyy valita. Samalla tiimin on päätettävä aikataulusta ja toteutuksen vastuista. Mitä tehdään, kuka tekee ja millä aikataululla ovat kysymyksiä, jotka päätetään ennen kuin varsinainen tekeminen alkaa.

 

Ideapakan fasilitointiprosessi on jaettu viiteen osaan: Alkuun, Nykytila, Tulevaisuus, Tekeminen, Loppuun. Ketterän fasilitoinnin ideapakka on jaettu näihin osiin, mutta monia menetelmiä voi myös rohkeasti soveltaa prosessin eri vaiheissa.

Hyvä kompromissi

Hyvä kompromissi on menetelmä päätöksentekoon ja priorisointiin. Sen avulla pyritään löytämään hyvä kompromissi, joka tyydyttää pääpiirteissään kaikkia. Tarvitset vain välineen päätöksenteon visualisointiin, kuten valkotaulun tai fläppipaperia.

  1. Anna osallistujille tarvittaessa ensin omaa aikaa kirjoittaa optimaaliratkaisunsa joko yksin tai pienryhmissä.
  2. Jakakaa ratkaisuja kategorioihin: a) tämän täytyy olla mukana ja b) tästä voidaan neuvotella.
  3. Neuvottelemalla ja keskustelemalla etsitään ratkaisua ”Onko tämä tarpeeksi hyvä, voinko elää tämän kanssa” eikä optimaalista ratkaisua ”Ovatko kaikki samaa mieltä”. Tämän tyyppinen kysymys tuottaa ratkaisuja ihan eri tavalla kuin optimaalisen ratkaisun hakeminen.