Kirjoitettu: 18.9.2020

Onnistuneen ongelmanratkaisun lähtökohtana on tiimin kyky ymmärtää nykytilannetta. Jokaisella ryhmän jäsenellä on oma käsityksensä siitä, missä mennään. Ketterä tiimi kartoittaa yhdessä olemassa olevaa ja luo uutta. Tilannekuva ja ratkaisut ongelmiin rakennetaan yhdessä.

Ideapakan fasilitointiprosessi on jaettu viiteen osaan: Alkuun, Nykytila, Tulevaisuus, Tekeminen, Loppuun. Ketterän fasilitoinnin ideapakka on jaettu näihin osiin, mutta monia menetelmiä voi myös rohkeasti soveltaa prosessin eri vaiheissa.

Ketterän fasilitoinnin toinen osio sisältää menetelmiä nykytilan kartoitukseen. Menetelmät auttavat tiimin jäseniä toimimaan yhdessä vahvistamalla yhteisymmärrystä ja yhdessä tekemisen toimintatapoja. Yhteisymmärryksen ja ongelmakohtien löytäminen antaa tiimille tilannekuvan lisäksi kyvyn huomioida erilaisia ajattelutapoja ja näkökantoja.

Tunnistakaa ongelma yhdessä

Pikaretro on menetelmä, jonka avulla ongelmia tunnistetaan yhdessä. Se sopii hyvin asiantilan nopeaan arviointiin. Tarvitset vain fläppipaperia ja kyniä!

 1. Valmistele ensin fläpeille kysymykset. Otsikot voivat olla esimerkiksi:
  • Mikä meni hyvin / mikä olisi voinut mennä paremmin?
  • Mitä tulisi pitää / muuttaa / lisätä?
  • Mistä olemme ylpeitä / pahoillamme?
 2. Pyydä osanottajia ensin pohtimaan itsenäisesti ajatuksiaan aiheesta ja kirjaamaan niitä omaan paperiin. Anna aikaa n. 3–5 minuuttia.
 3. Pyydä osallistujia kertomaan kaikille ajatuksiaan ja kirjaa niitä soveltuvaan fläppiin.
 4. Kun uusia ajatuksia ei enää nouse, pyydä ryhmää keskustelemaan siitä, mitkä 2–3 asiaa olisivat tärkeimpiä ratkaistavia asioita.
 5. Tästä voi tarvittaessa jatkaa eteenpäin jollain ongelmanratkaisuun soveltuvalla menetelmällä.

1 ajatus kohteelle “Ongelmanratkaisu – Kartoita nykytilanne

 1. […] fasilitointiprosessi on jaettu viiteen osaan: Alkuun, Nykytila, Tulevaisuus, Tekeminen, Loppuun. Ketterän fasilitoinnin ideapakka on jaettu näihin osiin, mutta […]

Kommentointi on suljettu.