Kirjoitettu: 19.8.2022

Uusi Ideapakka on julkaistu! Hybridifasilitointi pureutuu pandemian jälkeiseen uuteen normaaliin työelämässä. Tietotyö on siirtynyt monipaikkaiseksi ja se asettaa uusia haasteita yhteiselle työskentelylle. Nämä muutokset näkyvät myös fasilitoinnissa, jossa etsitään jatkuvasti parempia ratkaisuja ja toimivia työtapoja helpottamaan työn arkea. Hybridifasilitoinnin Ideapakka yhdistelee lähi- ja etätyön toimintatapoja ja sen avulla fasilitoit parempia tilaisuuksia, kokouksia ja yhteistyötä tiimillesi.

Ideaperjantai: Ongelmanratkaisun fasilitointi hybriditiimissä

Ongelmanratkaisu on aina ollut osa tietotyötä. Monipaikkaisessa tiimissä ongelmanratkaisun fasilitointi ja sen sujuvuus korostuvat entisestään, jotta yhteisestä työskentelyhetkestä tulee jokaiselle osallistujalle mielekäs. Mitä helpompaa tiimissä on osallistua ja työtapa tuntuu mielekkäältä, sen parempia ratkaisuja ongelmiin löytyy. Ongelmanratkaisu voi olla esim. ideointia, erilaisten vaihtoehtojen kartoittamista, päätöksentekoa ja valintaa erilaisten vaihtoehtojen välillä.

Hybridifasilitoinnin ongelmanratkaisussa on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat:

  • Osallistujat työskentelevät parhaiten yhdessä, kun osallistumisen mahdollisuus on yhdenvertainen ja kaikki tulevat kuulluksi.
  • Käytä rohkeasti pienryhmiä ja jaksotettua työskentelyä. Edetkää selkeästi yksi osio kerrallaan.
  • Panosta keskusteluyhteyden muodostumiseen ja laadukkaaseen vuorovaikutukseen eli käytä tarkoituksenmukaista yhteyssoftaa ja työskentelyalustoja ja templaatteja.
  • Fasilitaattorin hyviä kysymyksiä ryhmältä ovat mm. Mitä tästä puuttuu? Mitä tarvitsisimme lisää? Tai onko jotain, minkä olemme unohtaneet?

 Kuusi viisasta

Kuusi viisasta on ongelmanratkaisumenetelmä näkökulmien tutkimiseen, jossa otetaan huomioon mitä kaikkea ongelmaan liittyy. Menetelmä tunnetaan myös nimellä Journalistinen kuutonen. Käytä menetelmää ongelman osatekijöiden ja vaikutusten tunnistamiseen tai yhteisen ymmärryksen saavuttamiseen.

Tarvitset vain yhteisen työskentelyalustan, kuten digipohjan tai paperia ja kyniä.

Ennen työskentelyä kirkastakaa ongelma, jotta sitä päästään työstämään kunnolla. Kirjoita kysymys alustalle, joka on jaettu kuuteen osioon:

  1. Kuka? Keitä ongelmaan liittyy? Kuka aiheutti ongelman? Kuka hyötyy ongelmasta? Ketä ongelma haittaa tai keneen se vaikuttaa?
  2. Mitä? Mitä on tapahtunut tai mitä pitäisi tapahtua? Mitä pitäisi tehdä? Mitä on jo tehty? Mitä on jätetty tekemättä?
  3. Milloin? Milloin se tapahtuu tai pitäisi tehdä? Voidaanko sitä nopeuttaa tai hidastaa? Milloin on paras aika ja milloin huonompi aika? Jos se tapahtuu, milloin on oikea ja milloin väärä aika?
  4. Missä? Missä tapahtui tai tulee tapahtumaan? Missä muualla se on mahdollista? Missä on tapahtunut samaa?
  5. Miksi? Miksi tämä on tapahtunut? Miksi se pitäisi tehdä tai jättää tekemättä?
  6. Miten? Miten pitäisi tehdä tai estää? Miten sitä voi kuvata tai ymmärtää?

Kerätkää näkökulmista yhteinen näkemys ja muodostakaa tehtäviä yhteisen ymmärryksen ympärille.

Löydät blogistamme myös muita hybridifasilitoinnin menetelmiä Ennen hybriditilaisuutta ja Asynkroninen alku. Katso verkkopuodistamme myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka.