Kirjoitettu: 26.8.2022

Yhteiskehittäminen ja hybriditoteutuksen fasilitointi

Yhteiskehittäminen on nimensä mukaisesti yhdessä kehittämistä, jossa palvelun tai tuotteen asiakkaat tai käyttäjät otetaan mukaan kehittelyyn jopa ihan alkuvaiheessa. Yhteiskehittäminen vahvistaa suhdetta asiakkaisiin ja lisää tuotteiden ja palveluiden arvoa asiakkaille ja käyttäjille yhteisen prosessin ansiosta.

Yhteiskehittämisessä luonnollinen työtapa on osallistaa ja fasilitoida näitä ryhmäprosesseja – monesti kyseessä on palavereita, työpaja tai jopa sarja työpajoja. Yhteiskehittämisessä fasilitointi ei välttämättä eroa muusta fasilitoinnista mitenkään menetelmätasolla, eli fasilitoinnin monet perusmenetelmät toimivat hyvin. Sen sijaan suuremman haasteen luo hybriditoteutus, jossa kaikki tai osa osallistujista on mukana tilaisuudessa etäyhteyden yli. Eri paikoista osallistuvat eivät niin helposti ole tasavertaisessa asemassa ja tilanteessa on hankalampaa käydä hyviä keskusteluita ilman monipaikkaisuuteen erikoistunutta fasilitointia.

Open Space

Open Space on luovuutta ruokkiva ja ajattelua rikastava itseohjautuva työskentelymalli. Menetelmä sopii laajojen aihealueiden ja teemojen käsittelyyn, esiin nostamiseen, hahmottamiseen ja jäsentämiseen. Se toimii hyvin päätöksentekoa auttavana menetelmänä tilanteissa, joissa paikalla on hyvin erilaisia ihmisiä. Voit käyttää sitä myös tilanteissa, joissa aihe on ihmiselle henkilökohtaisesti tärkeä mutta monimutkainen yksin käsiteltäväksi.

Open Spacen fasilitoinnissa kannattaa panostaa yhteyssoftan toimivuuteen sekä halutessaan voi hyödyntää siihen sopivaa työpohjaa, jossa on kätevästi muistiinpanotilaa eri keskusteluille sekä linkit koottuna kätevästi.

Työskentelyssä noudatetaan Kahden jalan periaatetta: Jos koet, ettet pysty oppimaan mitään uutta, siirry alueelle, missä pystyt. Tee samoin, jos koet ettet pysty antamaan mitään merkityksellistä.

 • Vaihe 1: Agendan synnyttäminen (10–60 min)
  Esittele teema. Ohjeista osallistujat Open Spacen ideaan, sääntöihin ja työvaiheisiin ja esittele osiot. Tavoitteena on luoda agenda noin puolessa tunnissa. Kuka tahansa osallistuja voi tehdä esityksen pyytämällä puheenvuoron, kirjoittamalla ehdo-tuksensa liimalapulle ja esittelemälle sen muille.  Aiheen esittäjä vie ehdotuksensa agendaseinälle, josta hän poimii ajan ja paikan keskustelulleen.
 • Vaihe 2: Keskustelut (90 min)
  Ryhmät käyvät itseohjautuvia keskusteluja: Osallistujat päättävät itse mihin osallistuvat ja voivat vaihtaa ryhmää kesken sessiota. Aiheen aloittaja vastaa siitä, että ydinkohdat dokumentoidaan. Keskustelussa voidaan päättää sen jatkamisesta
  pidempään tai jatkokeskustelusta. Tieto muutoksista viedään agendaseinälle.
 • Vaihe 3: Loppurinki
  Open Spacen päätteeksi kokoonnutaan yhteiseen keskusteluun. Osallistujat voivat jakaa halutessaan tärkeimpiä oivalluksia, ajatuksia ja käytännön asioita. Open Space päätetään kiteyttämällä saavutukset: Tärkeimmät teemaan liittyvät aiheet on käsitelty ja kustakin asiasta kiinnostuneet ihmiset saatettu yhteen. Ongelmiin on löydetty ratkaisuja ja jatkotoimenpiteistä on sovittu.

Etäyhteyssoftat tarjoavat hyviä mahdollisuuksia keskusteluosuuteen ja vapaaseen liikkumiseen. Esimerkiksi

 • Teamsissa voidaan muodostaa erilliset kokoukset ja kutsut kullekin ryhmätilalle,
 • Zoomissa on mahdollista vapaa liikkuminen varsinkin, jos osallistujille voidaan myöntää co-hostin rooli ja varsinainen kokous on aulatila ja siitä voi vapaasti liikkua haluamaansa ryhmäkeskusteluun.
 • Lisäksi on alustoja kuten Kumospace, jonka idea perustuu osallistujien liikkumiseen virtuaalisessa tilassa.

Tästä menetelmästä löydät Ideapakan sivuilta työpohjan ja templaatin, joka on vapaasti käytettävissäsi. Löydät erilaisia työpohjia täältä.

Open Space ja 36 muuta hybridifasilitoinnin menetelmää löydät elokuussa 2022 julkaistusta Hybridifasilitoinnin Ideapakasta. Pakka on kehitetty monipaikkaisen työelämän fasilitoinnin työkalupakiksi ja se sisältää ratkaisuja tukemaan yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta. Hybridifasilitointi sopii kaikentasoisille fasilitaattoreille. Suosittelemme pakkaa erityisesti projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja organisaatiomuutoksen kanssa kamppaileville. Katso verkkopuodistamme myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka.