Kirjoitettu: 2.9.2022

Fasilitoinnin vastuu ei pääty fasilitoidun tilaisuuden loppumiseen. Fasilitoinnin hedelmät ja yhdessä tekemisen hyöty kirkastuvat vasta, kun arki alkaa ja yhdessä tehty hiipii osaksi arjen tekemistä. Fasilitoinnin hyödyt näkyvät ongelmanratkaisukokouksen jälkeen, kun ongelma lähtee ratkemaan, ideointipalaverien jälkeen, kun ideoita viedään käytäntöön tai yhteiskehittämisen jälkeen, kun uudet tuote- ja palveluideat saadaan käyttöön.

Erilaiset yhteenvedot, reflektointimenetelmät ja palautteen keräämiset ovat fasilitoinnin jälkityötä. Hyvän yhteenvedon avulla osallistujille jää selkeämpi ja yhtenäisempi kuva siitä, mitä tehtiin, mitä saatiin aikaan ja mitä tapahtuu tulevaisuudessa. Reflektio opitusta ja sen merkityksestä on tärkeää. Sille tulee varata aikaa, jolloin jokainen voi tiivistää oman oppinsa tai tärkeimmän pointtinsa itselleen ja niitä voidaan jakaa ryhmälle tarvittaessa. Tämä tukee sekä osallistujien että koko ryhmän ymmärrystä, sitoutuneisuutta ja motivoitumista tehtyyn ja tulevaan. Palautetta kerätään ensisijaisesti osallistujien tarpeisiin ja organisaation opiksi, mutta myös fasilitaattori hyötyy palautteesta oman työnsä kehittämiseksi.

Tilaisuuden purku on itse asiassa fasilitoinnin erittäin tärkeä osanen. Sen avulla saadaan sekä tietoa toteutuksesta ja sen toimivuudesta että vaikuttavuutta yhdessä tehtyyn. Tästä on kaksinainen hyöty: fasilitaattori osaa suunnitella ja toteuttaa vastaisuudessa entistä parempia kokonaisuuksia ja toisaalta organisaatio oppii työtavoista ja kehittää itselleen niistä mahdollisimman hyödyllisiä. Hybriditilanteessa kokemus voi olla hyvin erilainen riippuen, mistä tilaisuuteen osallistuu ja miten se soveltuu kyseiselle osallistujalle.

Hyötysuhde

Hyötysuhde on menetelmä, jonka avulla voidaan kirkastaa osallistujien kokemuksia tapahtumasta. Menetelmän avulla fasilitaattori oppii käyttämään aikansa ja resurssinsa viisaammin tulevaisuudessa.

Hyötysuhde auttaa keräämään erilaiset kokemukset yhteen osallistumispaikasta riippumatta. Voit käyttää sitä minkä tahansa tapaamisen tai fasilitoinnin päätteeksi, kun haluat kehittää toimintaa tulevaisuutta varten. Hybriditilaisuudessa tarvitset keräämistä varten digitaalisen alustan ja työpohjan tai kirjurin ja jaetun ruudun.

 1. Kirjaa digialustalle näkyviin erilaisia kategorioita, joissa ryhmäprosessit tuovat lisähyötyä ja jonka onnistumisesta haluaisit lisätietoa:
  • Päätöksenteko, joka vei asioita eteenpäin
  • Tiedonjako ja oppiminen
  • Ongelmanratkaisu
 2. Kysy osallistujilta tai anna heidän itse merkitä numero ja kohta, joka kuvastaa käytettyä aikaa suhteessa hyötyyn, asteikolla 04:

  Pidä lisäksi mielessä, että osa hyödystä tulee näkyväksi vasta myöhemmin ja työn arjessa, joten tämä tulos kuvastaa vain näkyviä ja nyt tuntuvia tuloksia.
 3. Voit kysyä niiltä, joilla hyöty oli 2 tai enemmän, mitä he hyötyivät, ja muilta mitä he halusivat, mutta eivät saaneet.
 4. Lisäksi on hyvä kysyä avoin palaute tai antaa osallistujien kirjailla se erikseen esim. liimalapuille tai yhteiskäyttöalustalle.

Tästä menetelmästä on Ideapakan sivuilla työpohja ja templaatti, joka on vapaasti käytettävissäsi. Löydät sen ja muita erilaisia työpohjia täältä.

Hyötysuhde ja 36 muuta hybridifasilitoinnin menetelmää löydät elokuussa 2022 julkaistusta Hybridifasilitoinnin Ideapakasta. Pakka on kehitetty monipaikkaisen työelämän fasilitoinnin työkalupakiksi ja se sisältää ratkaisuja tukemaan yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta. Hybridifasilitointi sopii kaikentasoisille fasilitaattoreille. Suosittelemme pakkaa erityisesti projektipäälliköille, tiiminvetäjille ja organisaatiomuutoksen kanssa kamppaileville. Katso verkkopuodistamme myös Monipaikkaisen tiimin Ideapakka.