Kirjoitettu: 6.11.2020

Vuorovaikutukseen kuuluu olennaisena osana kuuntelu. Ryhmässä työskennellessä kuuntelun merkitys korostuu, sillä mielipiteitä ja työtapoja on yhtä monta kuin ryhmässä jäseniäkin. Kuuntelun merkitys lisääntyy entisestään silloin, kun kohdataan ongelmia, yllätyksiä tai muita tunteita herättäviä tilanteita, jotka vaativat käsittelyä. Kuuntelemalla annetaan aikaa ja tilaa jokaiselle ryhmän jäsenelle ajatella sekä tuoda ajatuksiaan esille turvallisessa ilmapiirissä.

Akvaarioryhmä

Akvaarioryhmä on menetelmä, jossa keskitytään kuuntelemaan. Saatat tuntea akvaarioryhmän myös nimellä kalamalja. Menetelmä on helppo toteuttaa, tarvitset vain riittävästi tilaa ja muistiinpanovälineet. Etäversiossa pyydä sisäpiiriä laittamaan videot ja mikit päälle ja vastavasti ulkoryhmää kamera ja mikit pois päältä.

Menetelmässä keskustelijoiden ja kuuntelijoiden roolit ovat erotettu: osa ryhmästä tarkkailee toisen ryhmän keskustelua.  Käytä akvaarioryhmää sillloin, kun on tarvetta kriittiselle pohdinnalle tai arvioinnille, haluat antaa tilaa ajattelulle, ongelmatilanteisiin tai tunteita herättävien asioiden käsittelyyn turvallisessa ilmapiirissä.

  1. Jaa ryhmä joko tasaisesti sisä- ja ulkoryhmään tai vaihtoehtoisesti kokoa vain yksi sisäpiiri, joka saa keskustelutehtävän.
  2. Sisäryhmä keskustelee annetusta aiheesta. Ulkoryhmä toimii keskustelun havainnoijana, eivätkä he saa kommentoida keskustelua.
  3. Sisä- ja ulkoryhmän vuoroja vaihdetaan esim. 5–15 minuutin välein
  4. Järjestä lopuksi yhteinen palautekeskustelu, jossa kaikki pääsevät vielä ääneen

Fasilitointi on yhdessä ajattelua ja tekemistä, sitä voidaan työelämässä edistää monin eri työtavoin ja menetelmin. Lue lisää fasilitoinnista täältä. Akvaarioryhmän löydät Oppimisen & Ryhmätyöskentelyn Ideapakasta – 49 muun oivallisen fasilitointimenetelmän kanssa.