Kirjoitettu: 23.10.2020

Napit vastakkain,
palaveri jumissa,
homma ei toimi.

Ryhmässä on toisinaan vaikeaa hahmottaa yhteisiä näkemyksiä. Punainen lanka voi olla hukassa tai keskustelu junnaa väärillä urilla, jolloin helposti tuntuu, että ideointi, ongelmanratkaisu tai kehittämistyö ei etene. Silloin uusi lähestymistapa on nopein ja helpoin tapa löytää yhteinen sävel. Anna ryhmälle tehtävä ja fasilitoi sen ratkaisemista vaikkapa alla olevalla menetelmällä. Huomaatte pian, että ryhmässä on paljon yhteisiä näkemyksiä, luovuutta ja laajaa osaamista – sekä kykyä tehdä yhdessä.

Kumuloituva ryhmä

Kumuloituva ryhmä on ryhmätyömenetelmä, jonka ideana on aloittaa yksilötehtävästä ja kaksinkertaistaa ryhmän kokoa vaiheittain. Kuten viime viikolla esittelemämme oppimiskahvila, myös tämä menetelmä tunnetaan eri nimillä: kumuloituva ryhmä, lumipallo, tuplatiimi. Kumuloituvan ryhmän toteutus on helppoa: tarvitset vain muistiinpanovälineet ja tilan ihmisille tehdä töitä pienryhmissä, tai vastaavan etätyökalun, jossa jako pienryhmiin onnistuu.

  1. Anna jokin tehtävä, ongelma tai keskustelun aihe. Aloita yksilötyöskentelyllä: kukin kirjaa omia ajatuksiaan ylös esimerkiksi viiden minuutin ajan.
  2. Seuraavaksi työskentelyä jatketaan pareittain.
  3. Parityöskentelyn jälkeen ryhmän koko jälleen tuplataan (4-8-16 henkeä jne.).
  4. Lopuksi koko ryhmä työskentelee yhdessä. Aikatauluta työvaiheet. Ryhmän työskentely voi vaihdella muutamasta minuutista kahteen tuntiin. Huomioi ryhmäläisten liikkuminen uusia ryhmiä muodostettaessa. Voit myös kokeilla sopivassa vaiheessa, että isommat ryhmät (esim. neljä tai kahdeksan henkeä) esittelevät tuotoksensa muille ja näistä muodostetaan synteesi tai yhteinen näkemys.

Fasilitointi on yhdessä ajattelua ja tekemistä, sitä voidaan työelämässä edistää monin eri työtavoin ja menetelmin. Lue lisää fasilitoinnista täältä. Kumuloituvan ryhmän löydät Oppimisen & Ryhmätyöskentelyn Ideapakasta – 49 muun oivallisen fasilitointimenetelmän kanssa.