Kirjoitettu: 13.4.2022

Uusi Ideapakka: Ryhmäytyminen

Ryhmäytymisen Ideapakka on oiva menetelmäpaketti kaikkeen yhdessä työskentelyyn. Keräsimme pakkaan 41 ryhmäytymisen menetelmää erilaisiin fasilitointitilanteisiin.

Ryhmäytyminen on tärkeää kaikessa yhteisessä tekemisessä. Se parantaa vuorovaikutusta ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Pakan monipuolinen menetelmävalikoima auttaa mm. tutustumisessa, tiedonsiirrossa, kokonaisuuden paremmassa hahmottamisessa, luomaan luottamusta tiimissä, ryhmän energisoinnissa, välipiristyksissä ja fokusoinnissa.

Pakka on jaettu viiteen eri osioon: alkuun, fokusointi, energisointi, yhteistä kivaa ja isot ryhmät. Voit kokeilla menetelmiä erilaisten projektien, ryhmäprosessien ja muiden yhteistä tekemistä hyödyntävien tilanteiden fasilitoinnissa. Ryhmäytymisen pakassa on otettu huomioon erikokoiset ryhmät sekä etätoteutukset. Pakka taipuukin monenlaisten ryhmien fasilitointiin. Suosittelemme sitä fasilitoijille, ryhmän- ja projektien vetäjille sekä opettajille.

”Fiksut ja tarkoituksenmukaiset alut ja yhdessä tekemisen ylläpitäminen on tosi aliarvostettu voimavara. Siihen kannattaa panostaa silleen aikuisten oikeesti. ” – Jani, Ideapakka.

Lue erilaisista ryhmäytymisen menetelmistä Ideaperjantai-blogistamme. Nämä menetelmät löytyvät myös uudesta pakastamme!

Löydät Ryhmäytymisen pakan verkkopuodistamme.