Kirjoitettu: 22.4.2022

Ryhmäytyminen on erityisen tärkeää uuden ryhmän aloittaessa yhteistyötä ja osallistujien vasta tutustuessa toisiinsa. Aloituksen lisäksi ryhmäytymistä on hyvä ylläpitää yhdessä työskentelyn kaikissa vaiheissa. Usein ryhmäytymistä voi fasilitoida sivutuotteena samalla kun käsitellään haluttua asiaa tai ongelmaa.

Ryhmäytymisen menetelmille on paikkansa myös silloin, kun halutaan pitää yhteistä kivaa. Tällöin ryhmäytyminen nostetaan tekemisen itsetarkoitukseksi, jossa tutustumista ja ryhmän energisointia fasilitoidaan mukavalla ja piristävällä yhteistekemisellä.

Yhteistä kivaa ja välipiristyksiä fasilitoidessasi muista olla selkeä ohjeistaessasi tekemistä. Tuo esille selvästi, että kyse on yhteisestä kivasta – tekemisen päätarkoitus on viihtyä yhdessä ja pitää hauskaa. Hyvä fasilitoija tietää, minkälainen toiminta milloinkin on ryhmälle kivaa ja tarkoituksenmukaista. Huono ohjeistus tai väärin valittu aktiviteetti herättää vastustusta ja tuntuu tyhmältä tai turhalta. Tällöin käsissäsi saattaa olla ryhmä, jossa osa osallistujista kieltäytyy tekemästä.

Kenestä on kyse?

Kenestä on kyse? on ryhmäytymistä tarinoiden ja anekdoottien kautta. Kerää tarvittava tieto etukäteen ja valmistele tarinat, mikäli se on tarpeellista. Voit käyttää menetelmää ryhmien aloituksiin ja tutustumiseen tai yhteiseen hauskanpitoon niissä ryhmissä, joissa jo tunnetaan toisia

  • Kerää osallistujista faktoja ja tarinoita. Voit joko pyytää niitä vapaamuotoisesti tai lähettää setin kysymyksiä, jolloin saat kaikista samanlaisia asioita selville.
  • Arvauspelin voi järjestää visailun tai kilpailun muotoon, jossa on tarkoitus arvata, kenestä on kyse.
  • Käykää läpi oikeat vastaukset ja anna kyseisen ihmisen kertoa ja täydentää tarina näin halutessaan.
  • Lähitilaisuudessa voit hyödyntää sitä, että ihmiset pääsevät kulkemaan tilassa ja haastattelemaan toisiaan.

Etänä voit hyödyntää visailuohjelmia (Mentimeter, Kahoot yms.). Kerää kysymyksiä ja tarinoita lomakkeen (Forms) avulla ja muotoile niistä esitys tai visailu.

Voit myös kokeilla erilaisia variaatioita menetelmästä:

  • Ihmisbingo: Tee faktoista ja tarinoista taulukko (esim. 5×5) kysymysmuotoon ja anna taulukko osallistujille. Toisiaan haastatellen on tarkoitus saada selville, ketä kysymys koskee ja samalla vaihtaa kokemuksia ja tarinoita.
  • Kaksi totuutta ja yksi valhe: Klassikkovariaatio tästä on kaksi totuutta ja yksi valhe, jossa jokainen osallistuja esittelee kolme asiaa itsestään. Yksi näistä asioista on kuitenkin valhe ja muiden osallistujien tulee arvata, mitkä ovat totta ja mikä ei.

Kenestä on kyse? sekä 40 muuta ryhmäytymisen menetelmää löydät Ryhmäytymisen Ideapakasta. Pakan menetelmät taipuvat erilaisten ja erikokoisten tiimien yhteistä tekemistä tukemaan. Voit käyttää pakkaa lähi-, etä- ja monipaikkaisten tiimien ryhmäytymiseen.