Kirjoitettu: 25.3.2022

Aloitimme viime viikolla Ideaperjantaissa ryhmäytymisen teeman. Käy lukemassa mietteitämme ryhmäytymisestä ja tutustumisesta, sekä menetelmästä Kuka muu kuin minä? täältä.

Yksi yhdessä tekemisen kulmakivistä on jaettu ymmärrys siitä, mitä varten ollaan kokoonnuttu yhteen. Tietotyössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi projektitiimin tavoitetta tai vaikkapa tietyn ongelman ratkaisua. Työyhteisö laajemmin voidaan ajatella yhteen kokoontumiseksi, jolloin työpaikalla jokaisella on käsitys omista tehtävistään ja niiden osasta ja merkityksestä laajemmassa kokonaisuudessa. Ryhmäytyminen tukee yhteistä päämäärää ja sen tavoittelemista.

Fasilitoinnissa puhutaan fokusoinnista. Fokusointi kirkastaa osanottajien yhteistä ymmärrystä käsiteltävästä asiasta tai lähtötilanteesta. Fokusoinnin avulla ryhmä voi luoda itselleen ja toiminnalleen reunaehtoja ja pelisääntöjä, jotka selkeyttävät itse toimintaa.

Ryhmää fasilitoidessa sisältöjä ei ohjata, mutta niitä voi läpinäkyvästi rajata. Ryhmä voi itse selkeyttää ja antaa sen itsensä päättää sisällön suhteen siitä, mikä on olennaista ja mikä taas ei. Fasilitoitaessa ryhmän energiaa ja tunnetiloja voi ohjata ja auttaa käsittelemään niin, että fokusointi itse asiaan on paremmin mahdollista. Kokeile Ajatuskarttaa fokusoimaan ryhmän yhteisiä ajatuksia ja tavoitteita.

Ajatuskartta

Ajatuskartta on menetelmä, jossa kuvataan visuaalisesti omia tai ryhmän ajatuksia ja tavoitteita. Käytä menetelmää silloin, kun haluat kirkastaa unelmia ja tavoitteita. Se sopii myös tutustumiseen ja ryhmäytymiseen.

Määrittele osallistujille mielekäs fokuskysymys, joka toimii hyvänä fokusointina ryhmän yhteiseen asiaan tai ryhmän toiminnan parantajana.

  1. Pyydä osallistujia keräämään valitsemallenne alustalle kuvia asioista, joita toivovat elämäänsä/työyhteisöön/koulutukseen tms. Kuvat voivat olla konkreettisia (auto, omakotitalo, perhe) tai symbolisia (ilo, rauha, huumori). Kuvia voi halutessaan tehostaa sanoilla. Lisäksi voi myös piirtää sanoilla ja symboleilla.
  2. Kun ajatuskartat ovat valmiita, jokainen kertoo omasta kartastaan sen, mitä haluaa nostaa siitä esille. Omien ajatusten sanoittaminen visualisoinnin lisäksi lisäävät kartan tehoa.
  3. Purku voidaan tehdä ryhmän koosta ja tavoitteesta riippuen joko pareittain, pienryhmissä tai koko ryhmän kesken.

Lähitoteutukseen voit tuoda kasan aikakaus- ja sanomalehtiä tai valmiiksi leikattuja kuvia. Lisäksi voit tuoda paperia, saksia, liimaa ja tusseja. Vaihtoehtoisesti voitte koota digitaalisen tiedoston, johon kerätään kuvia ja materiaalia netin palveluista tai materiaalipankeista. Etätoteutuksessa voit valmistella etukäteen tiedoston jaettavaksi, mindmap-pohjan tai yhteiskehittelyn alustaan sopiva työpohjan.

Ajatuskartta sekä 40 muuta ryhmäytymisen menetelmää löydät Ryhmäytymisen Ideapakasta. Pakan menetelmät taipuvat erilaisten ja erikokoisten tiimien yhteistä tekemistä tukemaan. Voit käyttää pakkaa lähi-, etä- ja monipaikkaisten tiimien ryhmäytymiseen.