Kirjoitettu: 8.4.2022

Ryhmiä fasilitoidessa psykologinen turvallisuus ja ryhmätunteen luominen on yksi fasilitaattorin tärkeimmistä tehtävistä. Yhdessä tekemisessä ja ryhmäprosesseissa hyvä tapa lisätä psykologista turvallisuutta on tutustuttaa osallistujat toisiinsa. Kun tietää, millaiseen joukkoon kuuluu ja ketä muita siinä on, tekeminen lähtee aivan eri tavalla käyntiin ja sillä tavoitetaan erilaisia tuloksia. Tutustumisella kiinnitetään huomiota myös tekijöiden fiilikseen ja jaksamiseen.

Kokeile Luokkakuvaa, kun haluat kehittää tiimihenkeä ja luoda yhteistä ymmärrystä. Menetelmää voi käyttää helposti esimerkiksi opiskelun alussa, mutta kokeile sitä myös erilaisten ryhmäprosessien alussa tai asiantuntijoiden yhteisen kehittämismatkan alussa. Menetelmän kysymykset ja kerättävät asiat kannattaa aina räätälöidä kontekstin mukaan.

Luokkakuva

Luokkakuva on tiimitaulu, joka kerää yhteen tietoa osallistujien ympärille. Käytä menetelmää kasvattamaan ja luomaan tiimihenkeä tai jakamaan osaamista ja kokonaisymmärrystä.

Tiimitaulua varten tarvitset alustan, jossa jokaiselle on oma kohta. Pohjana voi olla valokuva ja iso alusta, tai vuosikirjatyyppisesti erilliset kuvat ja kunkin kohdalle lisätään tietoa. Etänä voit tehdä pohjan sopivalle yhteiskehittelyn alustalle tai jaettuun tiedostoon.

Kerro osallistujille, että heistä muodostetaan luokkakuva tai opiskelumatrikkeli. Jos kouluassosiaatio ei ole hyvä, keksi vapaasti jokin muu nimi.

  1. Ota yhteiskuva tai pyydä jokaista tuomaan sovittuun paikkaan kuva itsestään.
  2. Oman kuvansa ympärille jokainen voi lisätä tarvitut perustiedot.
  3. Kuvan ympärille tai varattuun paikkaan voidaan tilaisuuden, oppimisprosessin, projektin tms. aikana lisätä erilaisia asioita kuten henkilön osaamista, kiitoksia toiminnasta, sattumuksia tai tarinoita jne.

Pidemmissä kokonaisuuksissa käykää taululla tasaisin väliajoin ja täydentäkää kohtia, jolloin niistä tulee päiväkirjamainen muisto yhteisestä matkasta tai rikas tietolähde henkilön osaamisesta. Nosta asioita taululta toistuvien sessioiden aluksi tai lopuksi, jotta luokkakuvaa tulee päivitettyä.

 

Luokkakuva sekä 40 muuta ryhmäytymisen menetelmää löydät Ryhmäytymisen Ideapakasta. Pakan menetelmät taipuvat erilaisten ja erikokoisten tiimien yhteistä tekemistä tukemaan. Voit käyttää pakkaa lähi-, etä- ja monipaikkaisten tiimien ryhmäytymiseen.