Kirjoitettu: 17.5.2024

Yhteinen tekeminen on hyvä aloittaa tutustumisella ja ryhmäytymisellä. Aloitusten tarkoituksena on rikkoa jäätä, tuoda turvallisuuden tunnetta ja ohjata ryhmän energiaa kohti yhteistä tekemistä. Hyviin aloituksiin kannattaa ja voi panostaa fasilitoinnin keinoin ja menetelmin. Aloituksien tärkeydestä löytyy erillinen blogiteksti täältä.

Aloituksiin löytyy monia erilaisia menetelmiä ja ne valitaan aina tilanteen mukaan. Toisinaan ryhmä ei tunne ennalta toisiaan ollenkaan, joten tutustuminen on olennaista ennen varsinaiseen tekemiseen ryhtymistä. Jos ryhmä puolestaan tuntee toisensa hyvin, oikeanlainen aloittaminen keskittyy ennemmin asiaan virittymiseen ja fokusoitumiseen. Joskus taas ryhmä tarvitsee ja ansaitsee energisointia tai yhteistä, jopa päätöntäkin, kivaa.

Alla esitelty Pariporina on klassinen fasilitointimenetelmä aloituksiin, lopetuksiin ja välipiristeeksi. Aloituksissa Pariporina toimii oikeastaan kaikenlaisten ryhmien kanssa, kunhan valitset annetun keskustelutehtävän oikein. Se toimii hyvin myös etätapaamisissa, kun siihen on tekniset edellytykset ja varaat hieman enemmän aikaa kuin lähitoteutuksessa. Pariporinan isoin supervoima on siinä, että sen avulla voit sekä tutustuttaa, ryhmäyttää että fokusoida osallistujia aiheeseen yhtä aikaa – ja tosi lyhyessä ajassa!

Pariporina

Pariporina on vapaamuotoinen lyhyt keskustelutuokio pareittain tai pienryhmissä. Porinassa jokainen osallistuja tuo aktiivisesti esille omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan.

Menetelmä toimii parhaiten aiheista, joista osallistujilla on oma näkemyksensä. Käytä Pariporinaa tilaisuuden rytmittämiseen ja aktivoimiseen, asian omakohtaistamiseen, omien kokemusten jakamiseen ja asian jäsentämiseen.

Pariporina on helppo toteuttaa, sillä se ei vaadi ennakkovalmisteluja. Etäyhteyden välityksellä voit hyödyntää alustojen pienryhmämahdollisuuksia.

  1. Ohjaa osallistujat pienryhmiin esim. pareittain tai 3–5 henkilöä.
  2. Anna ryhmille lyhyt keskustelutehtävä käsiteltävästä aiheesta. Aiheen tulee innostaa keskustelemaan.
  3. Kirjoita aihe näkyville.
  4. Rajaa keskusteluaika (2–4 min), jotta osallistujat pysyvät aiheessa.
  5. Tee nopea kierros, jotta muut parit/ryhmät saavat käsityksen muiden ryhmien keskusteluista.
    ”Mainitkaa kaksi asiaa, joista keskustelitte.”
    ”Mitä erityistä keskustelussa tuli esiin?”

Pariporinan löydät Ideapakasta Fasilitointi ja ryhmän ohjaaminen. Se on napakka, monipuolinen ja mukana kulkeva perustietopaketti fasilitoinnin tuoeksi. Pakka sopii aloitteleville fasilitaattoreille, projektipäälliköille, tiiminvetäjille, opettajille, kouluttajille, ryhmänvetäjille, seminaareihin, yhteisopettajuuteen, järjestötoimijoille, sekä kaikille, jotka kaipaavat perusmenetelmiä ja haluavat vaikuttavuutta yhteistyöhön.