Kirjoitettu: 11.2.2022

Kirjoittanut Jani Turku

Fasilitoinnilla on monia sovelluksia ja sitä käytetään työtapana aina lyhyistä tilaisuuksista pidempiin prosesseihin. Jos ajatellaan yksittäisiä tilaisuuksia, yleensä ajatellaan palavereita, työpajoja tai osallistavia tilaisuuksia. Tilaisuuksilla on alku ja loppu ja niiden aikana hyvällä fasilitoinnilla luodaan vahva perusta kaikelle yhteiselle tekemiselle. Fasilitoinnilla on vaikutusta myös pidemmällä aikajänteellä, sillä ihmiset tutustuvat, muistavat toisensa ja tekevät parempaa yhteistyötä, kun ryhmäytymiseen panostetaan.

Aloituksessa ryhmällä voi olla hyvin erilaisia tarpeita:

Erilaisia fasilitoinnin kortteja
Ylhäältä alas: Tarot-kortit, Ouisi-pakka, Dixit-kortit.
  • Tutustuminen toisiin osanottajiin vähentää jännitystä ja lisää turvallisuutta. Fasilitoidulla aloitusharjoituksella pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa yhdessä tekeminen on mahdollista.
  • Ryhmä, joka tuntee jo toisiaan, ei tarvitse esittelyä tai nimileikkiä, mutta tarve voi olla käydä yhdessä läpi missä mennään ja mitä on tapahtunut edellisen kerran jälkeen. On hyvä tarkastella sekä tapahtumia että ongelmia – mutta myös tarpeita ja tunteita.
  • Tuttu ryhmä voi tarvita erilaista piristystä, yhteistä hassuttelua tai ihan vaan yhteistä kevyttä kivaa. Nauraminen yhdessä muistuttaa, mikä tässä porukassa oli olennaista ja luo yllättävän hyvin psykologista turvaa.

Lisäksi fasilitoijalla on omat tavoitteensa aloituksessa:

  • Aktivointi: voi olla hyödyllistä, että jokainen läsnäolija tulisi saada aktivoitua, esimerkiksi sanomaan jotain tai kirjoittamaan jaetulle alustalle tai etänä chattiin. Aktivointi pienentää kynnystä osallistua tilaisuuden aikana, koska se on tuotu työtavaksi heti alussa.
  • Yhteinen alustus lisää kokonaisymmärrystä ja samalla fokusoi ryhmän ajattelua kohti päivän aihetta. Osallistujilla voi olla käsiteltävän asian suhteen hyvinkin erilaisia näkökulmia tai lähtötasoja, ja silloin yhteinen näkemys on hyvä lähtökohta jatkotyöstämiselle.

On olemassa lukuisia esimerkkejä siitä, että fasilitoinnissa on käytetty vähemmän hyviä aloituksia. Toisilleen tuntematon ryhmä laitetaan ratkaisemaan hankalaa asiaa, osallistujat pakotetaan yhteen muottiin ja tuhotaan siten mielekäs tapa osallistua.

Ideaperjantai: Kerro kerro kuvasta?

Kuvat ovat mainio tapa aloittaa. Lähitilaisuuksissa fasilitoija voi helposti tuoda mukanaan vaikkapa postikortteja tai erikseen tarkoitukseen sopivan työkalun ja antaa osallistujien valita näistä kuvista. Etänä ja isommissa tilaisuuksissa voi kuvia näyttää esittäjän koneelta, jolloin jokaisella on mahdollisuus valita näistä kuvista mieleisensä.

  1. Mieti kysymys tai muutama kysymys peräkkäin, joiden innoittamina osallistujat voivat valita haluamansa kuvan ja kertoa siitä.
  2. Aseta runsaasti erilaisia kortteja pöydälle tai lattialle osallistujien ulottuville. Pyydä jokaista valitsemaan kuva, joka vastaa asettamaasi kysymykseen.
  3. Anna osallistujille aikaa miettiä vastaus ja jokaiselle vastausvuoro.
  4. Siirry seuraavaan kysymykseen ja toista kohdat 2–3.
  5. Kirjaa tuloksia ylös, mikäli se on tarpeellista.

Sopivia kuvia löydät monista paikoista, kuten netin ilmaisista kuvapankeista, postikorttikaupoista, tai erilaisten pelien korteista. Työkaluista on olennaista mainita Ideapakan Kuvat ja adjektiivit -pakka, sillä sen sovelluksia on avattu aikaisemmassa bloggauksessa tarkemmin.

Kuvat ja adjektiivit on Ideapakan suosittu oivallutustyökalu. Pakka sisältää 52 kuva- ja adjektiivikorttia: korttien etupuolella on kuvia Suomen luonnosta ja kääntöpuolella on erilaisia adjektiiveja. Visuaalinen menetelmä sopii mainiosti esittäytymiseen, tutustumiseen, ideointiin, oppimisen tehostamiseen, tarinankerrontaan, luovaan kirjoittamiseen ja rentoutumiseen.