Kirjoitettu: 26.2.2021

Jokaisen fasilitoijan työkalupakkiin tulisi kuulua nippu kuvia tai vastaava työkalu. Meidän versio kuvatyökalusta on Kuvat & Adjektiivit -Ideapakka, joka on yksi vanhimmista pakoistamme. Se soveltuu erityisesti lähivalmennuksiin, projektien ja tiimipäivien startteihin sekä yksilövalmennuksiin.  Kuvat & Adjektiivit -Ideapakassa jokaisen kortin yhdellä puolella on erilaisia luontokuvia ja toisella puolella adjektiiveja. Pakan käyttö on helppoa: kuten muissakin Ideapakoissa taittamalla palloketjun auki, saat kortit levitettyä esimerkiksi pöydälle.

Kuvat

Kuvat-puoli koostuu 52 luontokuvasta, joita voit käyttää monipuolisesti tarpeesi mukaan. Arjen sovellus kuvien käytössä voisi olla ihan yksinkertaisesti seuraavanlainen: Poimi kuva, joka kuvaa työviikkoasi, arkeasi tai sinua jollain tapaa. Ryhmässä jokainen osallistuja voisi kertoa, miksi valitsi juuri sen kortin. Mikäli tiimi tai ryhmä työskentelee pääosin etänä, yhteyssoftan yli voidaan jakaa näyttö, jossa on koottu pakan kuvista tai vaikkapa netin kuvapankeista oma kuvataulu, josta jokainen pääsee valitsemaan päivän kuvansa. Hyviä kuvapankkeja ovat esim. Unsplash, Pixabay ja Shutterstock.

Fasilitoinnin näkökulmasta kuvissa on kyse sosiaalisista objekteista. Kuvia käyttämällä ohjataan osallistuja kertomaan ja kuvailemaan kortin kautta tutkittavaa asiaa. Fasilitoijalle muodostuu mahdollisuus kysellä lisää ja pistää merkille myös metatasoja, kuten miten paljon kuvasta löytyy positiivista ja miten paljon negatiivista yms. Fasilitoija saa paremmin kiinni erilaisten osallistujien ajattelusta ja jokainen osallistuja saa äänensä esiin ja tulee kuulluksi, kun pääsee kertomaan ja kuvailemaan. Samalla myös osallistuminen on helpompaa, koska kenenkään ”ei tarvitse kertoa itsestään”, vaan voi keskittyä kuvailemaan korttia. Muita useasti käytettyjä sosiaalisia objekteja ovat esim. Legot ja lasten lelut, etäyhteyksillä puolestaan voidaan ottaa esine omalta pöydältä ja esitellä se, tai valita kuvia jaetulta ruudulta. Erinomainen ja paljon käytetty työkalu on myös Dixit-lautapeli, jonka kortit ovat ihanan monitulkintaisia ja joista jokainen löytää jotain mihin tarttua.

Sosiaalisissa objekteissa on kiehtovaa tarkkailla, kertooko osallistuja kortista vai kortti osallistujasta. -Jani.

Adjektiivit

Pakan Adjektiivit-puoli sisältää (yllättäen myös 52 korttia!) erilaisia positiivisia adjektiiveja, joita taitava coach voi käyttää vaikkapa yksilövalmennuksissa työn tukena. Fasilitointimenetelminä ja sovelluksina kokeile esimerkiksi seuraavia:

Minuuttikierros on tasan yksi minuutti jokaiselle osallistujalle. Osallistuja päättää itse haluaako käyttää ja täyttää minuuttinsa puheella kokonaan, käyttää osan minuutista puhumiseen ja lahjoittaa lopun ajan hiljaisuutta muille tai pysyä hiljaa koko minuuttinsa ajan. Joka tapauksessa jokaisella on tasan se minuutti käytössä, sitä ei keskeytetä eikä toisen minuuttia kommentoida. Fasilitoija voi hyödyntää adjektiiveja Minuuttikierroksessa pyytämällä jokaista ottamaan kaksi-kolme adjektiivia ja kuvaamaan omaa työtään niiden kautta minuutin ajan. Jokainen pääsee kertomaan ajatuksiaan tai tuntemuksiaan ja tästä muodostuu kokonaiskäsitys ryhmälle, miltä toisista tuntuu ja missä mennään.

Kumuloituva ryhmä on menetelmä, joka sopii mainiosti adjektiivi-pakan työkaluksi. Anna yksi pakka aina neljän hengen ryhmälle ja pyydä heitä levittämään pakka pöydälle. Anna aihe, joka voi olla esimerkiksi meidän yrityksemme toimintaa kuvaavat sanat tai meidän tiimin tavoitteet. Ryhmissä jokainen valitsee ensin soolotyönä neljä korttia, joita pääsee vertailemaan vierustoverin kanssa. Sen jälkeen pari valitsee yhdessä neljä korttia jatkoon. Seuraavassa vaiheessa koko pienryhmä valitsee yhteiset neljä korttia. Lopuksi eri pienryhmien tulokset esitellään ja niistä voidaan keskustella koko porukalla.