Kirjoitettu: 6.5.2022

Tietotyössä tiimit rakentuvat usein erilaisista osaajista. Tiimin jäsenillä on selkeitä rooleja: projektijohtaja, asiantuntija, assistentti jne. Selkeät roolit ja laaja osaaminen eri alueilta vahvistavat tiimiä. Samalla ne tuottavat toimintamalleja, joiden avulla arki työssä sujuu ja projektit etenevät. Esimerkiksi ideoinnissa tai ongelmanratkaisussa toimintamallina voi olla tiimin asiantuntijoihin nojaaminen, jolloin vastuu ratkaisusta on tietyillä tiimiläisillä.

Ideoinnissa ja ongelmanratkaisussa voidaan käyttää myös toisenlaista lähestymistapaa. Tiimi voidaan ohjata työskentelemään siten, että kaikilla jäsenillä on yhtäläinen mahdollisuus osallistua ryhmätyöskentelyyn ja löytää yhdessä ratkaisuja. Tällöin vastuu ideoinnista tai ongelmanratkaisusta on koko ryhmällä, eikä vain muutamalla jäsenellä. Tämän lähestymistavan vahvuus on siinä, että mukana on sekä asiantuntijan mielipiteiden painoarvo, mutta myös erilaisia näkökulmia rikastamassa ratkaisua.

Vastavuoroiset ryhmät on ryhmätyöskentelymenetelmä, jossa kaikilla ryhmän jäsenillä on yhtäläinen vastuu työskentelystä. Menetelmä sopii silloin, kun kukaan ei ole asiantuntijaroolissa: yhteistoiminnallisuudessa ei ole johtajaa, vaan asiantuntijuus on jaettua. Voit kokeilla vastavuoroisia ryhmiä myös silloin, kun haluat virittää yhteistyötä. Menetelmä tukee vuorovaikutusta ja ryhmän jäsenten työskentelyä.

Vastavuoroiset ryhmät

Ryhmälle annetaan tehtävä tai ongelma, jota se työstää tiettyjen määriteltyjen vastuualueiden kautta. Valmisteluun tarvitset riittävästi tilaa, kyniä ja paperia sekä materiaalin, jota työstetään yhdessä.

  1. Jaa osallistujat 2–6 henkilön ryhmiin ja ohjaa heidät kotiryhmiin. Jaa kullekin ryhmälle oma aihe/ongelma.
  2. Selvitä, miten toimitaan:
    1. Kotiryhmässä: jokainen osallistuja perehtyy omaan ongelmaansa ja oppii ryhmässä muiden opastamana kokonaisuuden muut osaongelmat.
    2. Asiantuntijaryhmässä: jokainen osallistuja perehtyy uuteen ongelman osaan.
  3. Asiantuntijaryhmissä osallistujat perehtyvät aiheeseen ja suunnittelevat, miten työ puretaan kotiryhmissä. Kun työskentelyaika on päättynyt, kukin asiantuntijaosallistuja palaa kotiryhmäänsä.
  4. Ongelman tuotokset esitellään muille kotiryhmän jäsenille. Tuotetusta materiaalista voidaan syventää, soveltaa ja integroida aihetta.

Vastavuoroiset ryhmät ja 47 muuta ryhmätyöskentelyn menetelmää löydät Oppimisen ja ryhmätyöskentelyn ideapakasta. Pakka sopii kouluttajille, ryhmänvetäjille, projektipäälliköille, seminaareihin, yhteisopettajuuteen, järjestötoimijoille sekä kaikille, jotka haluavat vaikuttavuutta yhteistyöhön!