Kirjoitettu: 13.5.2022

Ideoinnissa määrällä on väliä. Hyvin toimiva ideointiprosessi tuottaa runsaan määrän erilaisia ideoita, joista on mahdollista valita osa tarkempaan tarkasteluun ja jatkokehitykseen. Tärkeä osa ideointia on päätöksentekoprosessi, jonka avulla valikoidaan toimivimmat ja parhaimmat ideat ja jätetään loput talteen – esimerkiksi ne, joita ei voida toteuttaa käytettävien resurssien puitteissa.

Tiimityössä erilaiset ideointitilanteet tuottavat paljon erilaisia ideoita, joista jokaisella osallistujalla on omat suosikkinsa. Tiimi tarvitsee ja ansaitsee yhteisiä toimintatapoja, joiden avulla valintaa voidaan tehdä mielekkäällä tavalla. Konflikteja ja ongelmia voi syntyä, jos päätöksentekoprosessissa ei oteta kaikkien osallistujien mielipiteitä ja ajatuksia huomioon. Avoin ja kuunteleva keskustelu on olennainen osa sopuratkaisuun pääsyä.

Ideointia ja siihen liittyvää keskustelua kannattaa fasilitoida ja sitä kautta tukea tiimiä tekemään yhteisiä päätöksiä, joiden takana jokainen voi seisoa työn arjessa. Tähän sopii esimerkiksi Hyvä kompromissi.

Hyvä kompromissi

Hyvä kompromissi on päätöksenteon ja priorisoinnin menetelmä, jolla pyritään löytämään sopuratkaisu, joka tyydyttää pääpiirteissään kaikkia. Menetelmä sopii ideointiprosessissa ratkaisujen valintaan ja priorisointiin. Hyvää kompromissia voi käyttää myös konfliktitilanteessa. Tarvitset valmisteluun fläppipaperia, valkotaulun tai digitaalisen jaetun työalustan päätöksenteon visualisointiin.

  1. Anna osallistujille tarvittaessa ensin omaa aikaa kirjoittaa optimaaliratkaisunsa joko yksin tai pienryhmissä.
  2. Jakakaa ratkaisuja kategorioihin: a) tämän täytyy olla mukana ja b) tästä voidaan neuvotella.
  3. Neuvottelemalla ja keskustelemalla etsitään ratkaisua ”Onko tämä tarpeeksi hyvä, voinko elää tämän kanssa?” eikä optimaalista ratkaisua ”Ovatko kaikki samaa mieltä?”.

Hyvä kompromissi ja 52 muuta fasilitoinnin menetelmää löydät Ketterän fasilitoinnin ideapakasta. Suosittelemme pakkaa kaikille ketterien tiimien vetäjille, Scrum Mastereille ja Product Ownereille, tietotyön fasilitaattoreille sekä Agile Coacheille.