Kirjoitettu: 20.5.2022

Kirjoittanut Ulla Vilkman

Hybridityön tärkein oivallus on, että se on monipaikkaista eli monessa eri paikassa tapahtuvaa. Tiimin jäsenet tekevät työtään etänä, toimistolla ja ehkä useassa eri toimipisteessä. Etäisyyttä tiimin jäsenten välillä on enemmän tai vähemmän, mutta joka tapauksessa sitä on.

Joustava työ lisää työn mielekkyyttä, mutta se saattaa haastaa toimivan tiimityön. Tyypillisiä haasteita ovat esimerkiksi ongelmien pähkäileminen pidempään yksin, kokemus yksinjäämisestä asioiden kanssa, ulkopuolisuuden kokemukset, helpommin syntyvät väärinymmärrykset ja työtehtäviin liittyvät epäselvyydet.

Tiimin kannalta keskeistä on, että tiimistä löytyy yhteinen päämäärä ja yhteisesti ymmärretyt tavoitteet. Näitä ei synny ilman keskustelua. Yhteistyössä tarvitaan lisäksi käytäntöjä, jotka tukevat tiimityötä. Nämä käytännöt parantavat myös lähitiimin toimintaa, mutta osa niistä on kriittisen tärkeitä, kun työ tehdään pääasiassa digitaalisessa työympäristössä eli yhteistyö- ja viestintäsovellusten kautta.

Käytännöissä on kyse työn sujumiseen sekä sosiaaliseen toimintaan liittyvistä toimintatavoista. Työn sujumiseen liittyy työtehtävien koordinointi, keskinäinen tuki ja apu, sekä työtehtävien jakautuminen tasaisesti. Olennaista on myös, miten työhön liittyvistä asioista keskustellaan ja tietoa jaetaan tiimissä. Avoimen ja rakentavan keskustelukulttuurin vahvistamiseen on hyvä käyttää aikaa.

Etätyöaikana on kaivattu spontaaneita kohtaamisia, käytäväkeskusteluita sekä mahdollisuutta piipahtaa kollegan työpöydän vierellä vaihtamassa pari sanaa. Sosiaaliset prosessit ovat tärkeä osa työtä. Hybridityö helpottaa vapaamuotoista vuorovaikutusta, mutta sosiaaliset käytännöt auttavat varmistamaan, että sitä on riittävästi, riittävän usein ja ettei kukaan jää vahingossa ulkopuolelle.

Keskeisiä kysymyksiä yhteistyön kehittämisessä ovat:

  • Mitä tarvitsen tiimikavereilta hoitaakseni työni hyvin?
  • Mitä minä tuon tiimityöhön?
  • Miten kannustamme toisiamme?
  • Mikä on paras tapa jakaa työhön liittyvää tietoa?
  • Miten vahvistamme osaamisen jakamista ja yhdessä oppimista?
  • Miten lisäämme vapaamuotoista vuorovaikutusta työn lomaan, esim. kokouksiin?
  • Miten vahvistamme yhteenkuuluvuutta ja ylläpidämme me-henkeä?

Monipaikkaisen tiimin ideapakasta saat käytännönläheiset ohjeet ja vinkit päämäärän ja tavoitteiden kirkastamiseen sekä kattavia kysymyslistoja edellä mainittujen käytäntöjen kehittämiseen. Mukana on ideoita myös osallistamiseen etä- ja hybridikokouksissa sekä tiimityötaitojen kehittämiseen.

Kirjoittaja Ulla Vilkman on kahden Ideapakan käsikirjoittaja Monipaikkainen tiimi sekä Hyvän johtamisen työkalupakki. Ulla on modernin työn kehittäjä ja perustajaosakas Timanttia Consultingissa, joka auttaa yrityksiä löytämään monipaikkaisuuden ja hybridityön hyödyt sekä tekemään niistä kilpailuedun.