Kirjoitettu: 10.3.2017

Palvelumuotoilun avulla voit kehittää ihan uutta tai parantaa olemassaolevia palveluja. Kummassakin tapauksessa sinun täytyy ymmärtää palvelunkäyttäjää mahdollisimman syvällisesti. Mitä hän oikeastaan haluaa saada aikaan ja mitä hän arvostaa. Jos asiakasymmärrys uupuu, saatat ratkoa ihan vääriä ongelmia.

Voit hankkia ymmärrystä monella tavalla. Laadulliset tutkimusmenetelmät auttavat sinua hahmottamaan ihmisen käyttäytymistä, arvoja ja piileviä tarpeita. Siis sellaisia juttuja, joita palvelunkäyttäjä ei välttämättä itsekään ole huomannut.

Miten pääset kurkistamaan palvelunkäyttäjän arkeen?

Yksi keino on pyytää häntä havainnoimaan ja dokumentoimaan sitä. Luotaimet on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jossa käyttäjä itse dokumentoi ympäristöään, toimintaansa ja palvelukokemuksiaan.

 

Luotaimien avulla voit kerätä sellaista tietoa, jonka saaminen olisi muuten vaikeaa, kallista ja aikaavievää. Saat palvelunkäyttäjien omakohtaisia havaintoja. –Mervi Rauhala, Palvelumuotoilun Ideapakan käsikirjoittaja.

Perjantai-idea on blogin vakituinen kategoria. Kerran viikossa esittelemme erilaisia ideoita ja menetelmiä ja niiden sovelluksia kuukauden ideapakasta. Maaliskuun pakkana on Palvelumuotoilu.