Kirjoitettu: 3.3.2017

Palvelumuotoilun Ideapakka tarjoaa systemaattisen prosessin ja laajan kirjon menetelmiä kehittämistyöhön. Prosessi pakassa on nelivaiheinen, joista ensimmäinen on Kartoita ja ymmärrä. Tässä vaiheessa valmistaudutaan selvitettävän ilmiön tarkasteluun.

Kartoita ja ymmärrä -vaiheessa korostuu syvällinen asiakas- ja toimintaympäristöymmärryksen hankkiminen. Yksi tapa saada tiimi vauhtiin on tulla tietoiseksi ennakko-odotuksista prosessin alussa, ja kirjata ylös se, mitä tiedetään jo. Ennen tutkimusta voidaankin tehdä mielen tyhjennys, ns. Mind Dump. Siinä tehdään miellekartta tutkimuksen aihepiiristä.

Tiimi saa lisää luottamusta jopa omaan toimintaansa, koska tutkii yhdessä omia käsityksiään aiheesta.
-Jani, fasilitaattori ja Ideapakan oivalluttaja.

Perjantai-idea on blogin vakituinen kategoria. Kerran viikossa esittelemme erilaisia ideoita ja menetelmiä ja niiden sovelluksia kuukauden ideapakasta. Maaliskuun pakkana on Palvelumuotoilu.