Kirjoitettu: 7.10.2022

Kirjoittanut Niina Mäki

Niina Mäki on palvelumuotoilija, yhteiskunnallisen vaikuttamisen moniottelija ja kestävän kehityksen ammattilainen, jonka sydän sykkii kokonaisvaltaiselle asiakaskokemuksen kehittämiselle ja vastuullisille digitaalisille palveluille. Aiemmin hän on tehnyt töitä kansainvälisen kehityspolitiikan ja vaikuttajaviestinnän parissa. Futuricella Senior Service Designerina työskentelevä Niina kutsuu Helsingin lisäksi Maputoa, Pekingiä ja New Yorkia kodikseen ja uskoo, että muotoiluajattelu voi auttaa ratkomaan myös maailman viheliäisimpiä ongelmia.

Avaava, eli divergenssi ajattelu on osa ryhmäprosessia, jossa lisätään erilaisia näkökulmia, keksitään ideoita tai rakennetaan monipuolinen ja moniääninen kokonaisuus ennen kuin valitaan tai lukkiudutaan ratkaisuihin. Sulkeva, eli konvergentti ajattelu taas on osa prosessia, jossa syvennetään ratkaisuja, kirkastetaan ideoita tai valitaan suuresta joukosta erilaisia näkökulmia tai aihioita. Palvelumuotoilussa hyödynnetään avaavan ja sulkevan ajattelun vuorottelua. Prosessi lähtee liikkeelle oikean ongelman löytämisestä ja sen jalostamisesta haasteeksi. Tämän jälkeen ideoidaan ratkaisuja, joita prosessin myöhemmissä vaiheissa testataan käyttäjillä ja saadaan arvokasta tietoa.

Asiakastarpeesta lähtevä ratkaisujen ideointi on keskeinen osa palvelumuotoilua. Uusien ideoiden tuottaminen on monen fasilitaattorin työn ydintä. Uuden tuotteen, palvelun, kampanjan, sloganin, toiminnon tai vaikkapa virkistyspäivän teeman ideointi saattaa myös osua kenen tahansa meistä työpöydälle.

Hulluttelukasit -menetelmää hyödynnetään perinteisesti osana viiden päivän design sprinttiä. Saman menetelmän voi ottaa käyttöön myös osana työpajaa tai yksittäistä ideointipalaveria. Menetelmän nerokkuus piilee hiljaisessa ideoinnissa, itsenäisessä valinnassa sekä siinä, että se pakottaa etenemään nopeassa tahdissa ideoiden tuottamisesta aina konkreettisten ratkaisujen luonnosteluun asti. Nopeus vähentää painetta olla oikeassa ja tuottaa sekä ilmeisiä että monesti yllättävämpiä ratkaisuja kuin pohditun ideoinnin tulos.

Hyödynnä itsenäisen ideoinnin voimaa

Työelämän mielikuva ideoinnista parhaimmillaan on työpaja, jossa nerokkaat osallistujat heittelevät toinen toistaan huikeammilta kuulostavia ideoita. Pahimmillaan taas ollaan jumissa yhteisessä palaverissa ja kenellekään ei tule mieleen mitään toteuttamisen arvoista. Jatkoon valikoituu keskinkertainen aihio, jotta päästään eteenpäin prosessissa.

Itse asiassa ihminen ideoi tehokkaimmin itsenäisesti ja itsenäisen työskentelyn pohjalta syntyneitä ideoita voidaan syventää ja jalostaa yhdessä. Yksilö- ja ryhmätyön yhdistelmää kannattaa hyödyntää erityisesti uusien ideoiden tuottamisessa. Kun tavoitteena on saada kehittämisprosessin pohjaksi mahdollisimman monta uutta ideaa, ei samaan aikaan kannata ruotia jokaisen ajatuksen hyviä ja huonoja puolia. Enemmän on enemmän, ideoiden valinta sekä yhdistely alkaa tuottaa myös laatua.

Itsenäinen ideointi työtapana on myös yksi tapa tasoittaa ryhmädynamiikan eroja ja varmistaa ”ettei aina mentäisi sen äänekkäimmän mukaan”. Ryhmäkeskusteluissa hiljaiseksi jäävien ideat saadaan saman arvoisina mukaan kehittämiseen.

Ideamerestä yhteiseen ratkaisuehdotukseen muutamassa tunnissa

Nimensä mukaisesti Hulluttelukasit on nopean luonnostelun menetelmä, jonka tavoitteena on tuottaa kahdeksan minuutin aikana kahdeksan eri ideaa tai erilaista luonnosta ratkaisusta. Piirtäminen konkretisoi ideaa ja avaa ajattelua eri tavoin kuin sanat. Tiukkaa aikarajaustakaan ei kannata säikähtää, vaan luot sen avulla selkeät raamit yhteiselle, mutta itsenäisesti tehtävälle työskentelylle.

Valitkaa lähtökohdaksi ongelma tai kysymys mihin haluatte etsiä ratkaisuja, esim. parhaiten käyttäjän tarpeisiin vastaava ehdotus.

Ohjeista osallistujia seuraavasti:

  1. Ota eteesi paperi ja taittele se kahdeksaan osaan. Lähde ideoimaan ratkaisua valittuun kysymykseen. Vaihtoehtoisesti voit luonnostella jo aiemmin tuottamastasi ideasta uuden version tai täysin uudenlaisen ehdotuksen. Piirrä se ensimmäiseen ruutuun. Aikaa on yksi minuutti per ruutu.
  2. Kun minuutti on kulunut, toista harjoitus, kunnes kaikki kahdeksan ruutua ovat täynnä. Käsissäsi on nyt kahdeksan ideaa tai toisistaan erilaista versiota alkuperäisestä ideastasi.
  3. Valitse kahdeksan piirroksen joukosta omasta mielestäsi paras idea ja ympyröi se. Jos työskentelette digitaalisesti, ota kuva luonnospaperista ja vie se yhteiseen työstöpohjaan.
  4. Siirtykää yhdessä ryhmätyöskentelyyn ja esittele valitsemasi idea ryhmällesi. Voitte käyttää tässä digitaalista yhteistyöalustaa ja valmista työpohjaa tai lähitoteutuksessa siirtykää esim. yhteisen fläppipaperin eteen. Lähtekää tämän jälkeen yhdessä jatkotyöstämään mielestänne parasta ideaa tai yhdistämään eri elementtejä useamman osallistujan ideoista.
  5. Tehkää ryhmänä valituista ideoista yksi yhteinen ratkaisuehdotus. Miettikää, miltä tämä ratkaisu näyttäisi käytännössä. Kuvatkaa ryhmässä ratkaisu kolmen ruudun mittaiseksi käyttötapaukseksi tai tarinaksi, joka kertoo kuinka ehdotuksenne toimii ja kuinka se helpottaa käyttäjänne arkea.

Isommassa työpajassa voidaan esitellä eri ryhmien ratkaisuehdotuksia ja keskustella niistä. Vaihtoehtoisesti työskentelyä voidaan jatkaa valitsemalla eri ryhmien käyttötapauksista mielenkiintoisimmat, joista tehdään asiakastestausta varten prototyyppi. Testattavan version lisäksi lopputuloksena on runsas ideavaranto, johon voidaan palata kehittämisen myöhemmissä vaiheissa.

Jos haluat käyttää ideointiin valmista työpohjaa, löydät täältä Hulluttelukasin templaatin. Hyödynnä myös Ideapakan muita työpohjia.

Luottamus on luovuuden liima ja muita kokemuksia

Olen käyttänyt Hulluttelukaseja vastaamaan monenlaisiin ideointitarpeisiin. Se on kiihdyttänyt niin mobiilisovelluksen kehittämistä, sisäisen viestinnän suunnittelua, sosiaalisen median kampanjakonseptin rakentamista kuin verkkosivujen rakenteen ja toimintojen muotoiluakin. Onnistuakseen tämäkin ideointitekniikka vaatii psykologista turvallisuutta ja sen myötä tulevaa uskallusta heittäytyä. “Jatka vain, älä pysähdy” ovatkin tavallisimpia käyttämiäni kannustuksen sanoja.

Luottamus on liima, joka mahdollistaa luovuuden vuorovaikutustilanteissa. Vaikka sinulla olisi käytössäsi vain vähän aikaa, älä hyppää suoraan ideointiin. Verryttele lämmittelytehtävillä ja rakenna luottamusta vaikkapa rennolla esittelyllä. Se kannattaa! Kuka meistä onnistuisi uusien ja yllättävien ideoiden tuottamisessa käskystä? En minä ainakaan, hui!

Hulluttelukaseissa fasilitaattorin tehtäväksi jää psykologisen turvallisuuden ylläpitäminen. Olenkin yleensä pohjaustanut klassista kahdeksan ruudun piirtämisharjoitusta aikarajatulla yksilöideoinnilla: tuota hiljaisesti niin monta ratkaisuideaa kuin mieleesi tulee seuraavan 15 minuutin aikana. Älä pysähdy, vaan jatka. Erityisesti silloin kun tuntuu, että yhtään uutta asiaa ei enää tule mieleesi. Sieltä löytyvät ne ideoiden timantit.

Tämän jälkeen olen pyytänyt osallistujia valitsemaan omista ideoistaan parhaan tai parhaat, jotka toimivat lähtöpisteenä piirtämiselle. Hyppääminen suoraan minuutti / ruutu luonnosteluun on iso loikkaus. Se onnistuu yleensä silloin, kun menetelmä on entuudestaan tuttu. Kynnyksen madaltaminen hiljaisella ideoinnilla kannattaa. Se virittää aivot Hullutelukasien taajuudelle ja antaa mahdollisuuden valita omista ideoista parhaat piirtämistä helpottamaan.

Selkeä ja rauhallinen ohjeistus nopeasti etenevässä tehtävässä on tärkeää. Muista lempeys. Mukaan mahtuu aina osallistujia, joiden ideoita “ei vain voi piirtää”. Tai niitä, joita piirtäminen jännittää. Anna heille mahdollisuus aloittaa itselleen mielekkäällä tavalla – vaikka kirjoittamalla. Jos joku putoaa kyydistä, kannusta häntä tarttumaan seuraavaan minuutin ruutuun. Jatka vain, älä pysähdy.

Hulluttelukasien onnistumiselle tärkeää on se, että ideointia viedään eteenpäin eikä mitään yksittäistä kohtaa jäädä ruotimaan liikaa. Tavoitteena on tuottaa, valita ja konkretisoida ideoita nopeassa tahdissa, vähällä keskustelulla. Hyvien ja huonojen puolien pohtiminen tulee kyllä. Varmista siis, että hyvä fiilis ja vireys pysyy yllä läpi ideoinnin. Jokaisen onnistuneen ideointityöpajan suunnittelu alkaa taukojen ajoittamisella. Tässäkin enemmän on enemmän.

 

Löydät lisää palvelumuotoilun menetelmiä Palvelumuotoilun ideapakasta! Pakka kuvaa nelivaiheisen palvelumuotoiluprosessin ja tarjoaa 44 menetelmää prosessin eri vaiheisiin. Se sopii työkaluksi kaikille, jotka haluavat hyödyntää palvelumuotoilun lähestymistapaa ja monipuolisia menetelmiä.  Verkkopuodistamme löydät myös muita fasilitoinnin työkaluja tarpeisiisi.