Kirjoitettu: 13.1.2023

Reflektio osana oppimista

Reflektio on olennainen vaihe oppimiskokemuksessa. Kielitoimiston sanakirjan määritelmän mukaan reflektio on: opitun ja koetun pohdiskelu (oppimisprosessin osana). Sen avulla siis jäsennetään, tarkastellaan ja arvioidaan omaa tekemistä, tapahtunutta ja oppimisprosessia.

Reflektio sopii monenlaiseen menneen pohdintaan ja erilaisiin oppimistilanteisiin. Sen paikka on jokaisen projektin, työvaiheen, kurssin, tavoitteen, haasteen tai muun kehittymisprosessin päättyessä. Reflektion ideana on kirkastaa itselleen mitä on oppinut ja saavuttanut, mitä haasteita on kohdannut ja mitä asioita haluaa tulevaisuudessa kehittää. Reflektio tukee siten myös uusien tavoitteiden asettamista.

Reflektioon löytyy monenlaisia menetelmiä

Esittelemme tulevina viikkoina blogissamme erilaisia reflektioon ja menneen tarkasteluun soveltuvia menetelmiä. Erilaisten kehitysprosessien tarkastelu hyötyy erityyppisistä työkaluista.

Uuden vuoden kynnyksellä reflektiota on hyvä käyttää menneen vuoden tarkasteluun, miettiä vuoden tärkeimpiä oppeja ja oppimista. Kun tunnistaa kuluneen vuoden tavoitteet ja reflektoi kehitystä, voi opittua soveltaa myös uusien tavoitteiden asettamiseen alkaneelle vuodelle. Vuoden ensimmäinen Idiksemme Oppimispäiväkirja soveltuu hyvin esimerkiksi juuri vuoden summaamiseen ja vahvistamaan uusia tavoitteita.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirja on oppimisen arvioinnin ja kehittämisen väline. Sen avulla voidaan kuvata kokemusmaailmaa, tukea persoonallista kasvua sekä tunnistaa oppimisen heikkouksia ja vahvuuksia. Menetelmää varten tarvitset vain muistiinpanovälineet.

Oppimispäiväkirja sopii mm. suurten kokonaisuuksien hahmottamiseen, käsitteiden, asioiden ja teorioiden selkiyttämiseen, pidempikestoisiin projekteihin kuten työssä oppimiseen, itseohjautuvuuden ja arvioinnin tukemiseen sekä motivointiin, sitouttamiseen ja rohkaisemiseen.

Kirjoita vuodesta 2022

Kirjoita edellisen vuoden oppimisesta yleisesti tai valitse alta joku erityinen tarkastelukulma:

  • Omia ideoita ja ajatuksia opituista asioista.
  • Referaatteja mielenkiintoisista keskusteluista sekä kommentoi niitä.
  • Miten asia liittyy mahdolliseen laajempaan prosessiin ja mikä on sen merkitys kokonaisuuden kannalta?
  • Miten voit soveltaa opittua käytäntöön?
  • Mitä haluaisit vielä tietää tai mistä haluaisit vielä syvempää tietoa?
  • Mitä et vielä tiedä tai ymmärrä ko. asiasta?
  • Kriittisiä kysymyksiä ja niiden vastauksia.
  • Ilmiölle vertauksia.
  • Yhteyksiä muiden sisältöjen kanssa.
  • Perusteltuja väitteitä ja näkökulmia.

Voit käyttää menetelmää hyvin monenlaisten oppimisprosessien tarkasteluun ja soveltaa sitä rohkeasti todella erilaisiin tarpeisiin!

Oppimispäiväkirjan ja 47 muuta oppimisen ja ryhmätyöskentelyn menetelmää löydät Oppimisen ja ryhmätyöskentelyn ideapakasta. Pakka sopii kouluttajille, ryhmänvetäjille, projektipäälliköille, seminaareihin, yhteisopettajuuteen, järjestötoimijoille sekä kaikille, jotka haluavat vaikuttavuutta yhteistyöhön!

HUOM! Tuote on poistunut valikoimastamme. Päivitetty versio tästä pakasta on Fasilitointi ja ryhmän ohjaaminen. Lue myös täältä lisää.